Kemijoki Oy:ltä 60 000 euroa Lapin yliopiston varainkeruuseen

Kemijoki Oy on lahjoittanut Lapin yliopiston varainkeruuseen 60 000 euroa. Lahjoituksellaan yhtiö haluaa olla eturivissä turvaamassa Lapissa annettavaa yliopistotasoista opetusta. Valtion vastinrahan kanssa lahjoitus merkitsee Lapin yliopistolle 240 000 euron tukea. Tuki yliopistolle on luontevaa jatkoa pitkäaikaiselle yhteistyölle jokivarsien koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Lapin yliopisto on Kemijoki Oy:lle tärkeä yhteistyökumppani, ja nyt julkistetulla lahjoituksellaan yhtiö haluaa kantaa oman kortensa kekoon korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamiseksi Lapissa. Yliopiston tarjoama jatko- ja täydennyskoulutus avaa koulutusmahdollisuuksia Kemijoki Oy:lle ja sen yhteistyökumppaneille ja palvelee näin yhtiön liiketoimintaa.

Kemijoki Oy uskoo tulevaisuudentekijöihin ja haluaa olla lahjoituksellaan mukana kantamassa yhteiskuntavastuuta ja rakentamassa Lapin tulevaisuutta. Yhtiö myös kannustaa yliopistomaailmaa strategiseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun nykyistä laajemmalla pohjalla.

”Rovaniemellä sijaitseva Lapin yliopisto tuo opinahjona erilaisuutta ja moniarvoisuutta Suomen yliopistoverkostoon. Lapin yliopistolla on kokoaan suurempi merkitys esimerkiksi kansainvälisessä arktisessa yhteistyössä sekä ympäristöoikeuden ja palvelumuotoilun opetuksessa”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

”Arctic Design Week ja Kemijoki Oy järjestivät viime keväänä designkilpailun, jossa kehitettiin jokivarren kyläyhteisöjä. Opiskelijat kokivat erityisen myönteiseksi yhtiön mahdollistaman yhteistyön maakunnan asukkaiden kanssa”, johtaja Tarja Zitting-Huttula Kemijoki Oy:stä sanoo.

Lapin yliopiston tieteenaloista erityisesti oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet liittyvät Kemijoki Oy:n toimintaan, mutta yhteistyötä on tehty myös muiden tieteenalojen kanssa. Yhtiö on ollut tukemassa muiden muassa oikeustieteen opiskelijoiden tapahtumia sekä tarjonnut harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja aiheita opinnäytetöihin. Yhtiö on määritellyt 60 000 euron lahjoituksensa jaettavaksi siten, että kolmannes menee arktisen opetuksen ja tutkimukseen rahastoon ja loput tasaisesti eri tiedekunnille.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Puhelin 020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Lapin yliopiston tiedote

Taustaksi: Kemijoki Oy:n opiskelija- ja koululaiskilpailut
Arctic Design Week ja Kemijoki Oy järjestivät tammi-helmikuussa 2014 designkilpailun, jossa etsittiin hyvän elämän edellytyksiä palvelumuotoilun keinoin neljässä Kemijokivarren kylässä yhdessä asukkaiden kanssa. Kilpailutiimit muodostaneet Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat edustivat mm. muotoilukoulutuksen, sosiologian, gerontologian, fysioterapian, matkailun, tietotekniikan ja kasvatustieteen koulutusohjelmia.

Kevätlukukaudella 2015 järjestettyyn ympäristöteemaiseen Minun jokeni -luovuuskilpailuun osallistui 50 oppilas- ja opiskelijaryhmää Kemijokivarren ja lähiseutujen ala- ja yläkouluista sekä lukioista. Kemijoki Oy halusi kannustaa ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden oppilaita, opiskelijoita ja opettajia päästämään luovuuden ilon valloilleen ja kertomaan, mitä joki merkitsee heille.


Lue lisää