Kemijoki Oy:llä ei ole allashanketta Kemihaaran alueella

Helsingin Sanomissa julkaistiin tänään toimittaja Heli Saavalaisen kirjoitus ”Vuotoksen tekoallasta ajetaan taas Lapissa – rahat vesivoimayhtiöltä”. Jutun pohjalta on syntynyt jatkokeskustelua myös muissa medioissa sekä sosiaalisessa mediassa. Haluamme tuoda keskusteluun myös Kemijoki Oy:n oman kannan.

Korkein hallinto-oikeus kumosi aikanaan Vuotoksen varastoaltaalle ja voimalaitokselle myönnetyn luvan, eikä Kemijoki Oy:llä ole suunnitelmia panna asiaa uudelleen vireille. Kemijoen tulvatyöryhmä on päättänyt asettaa tärkeimmäksi toimenpiteeksi tulvavesien pidättämisen Kemijärven yläpuoliselle valuma-alueelle ja arvioinut, että tällä toimenpiteellä parannetaan tulvasuojelua tehokkaimmin, koska kyky varastoida tulvavesiä paranisi merkittävästi.

Mikäli vesien varastointi Kemijärven yläpuolisille alueille nähdään yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyväksi tavaksi pienentää tulvariskejä, myös Kemijoki Oy suhtautuu positiivisesti tällaiseen hankkeeseen. Lisäksi, mikäli tämä vaihtoehto on sellainen, että se toteuttaa myös vesivoimatuotannon tarpeet, voisi Kemijoki Oy olla tällaisen hankkeen mahdollinen toteuttaja. Selvyyden vuoksi kuitenkin todettakoon, että tällainen hanke ei ole tällä hetkellä Kemijoki Oy:n suunnitelmissa. Kemijoen tulvatyöryhmä on paras taho arvioimaan ratkaisua.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tulvariskisuunnitelmasta joulukuun aikana. Jäämme odottamaan päätöstä.


Lue lisää