Kemijoki Oy varoittaa heikoista jäistä: Lämmin sääjakso on heikentänyt jääpeitteitä

Kevään mittaan jäät heikkenevät virtaamaolosuhteiden muuttuessa ja jääkansien laskeutuessa. Jäillä liikuttaessa on syytä olla tarkkaavainen.

Pitkä lauha säätyyppi on pitänyt sähkönkulutuksen kohtuullisella tasolla, ja vesivoimalla tuotettua säätösähköä on tarvittu tavallista vähemmän.

Tammikuun ja helmikuun alkupuoliskon pakkasten jälkeen viikkoja jatkunut lauha sää on aiheuttanut jääpeitteen ohentumista koko Kemijoen vesistöalueella. Varsinkin Kemijärvellä ja sen alapuolisella pääuomalla sijaitsevilla ”vanhoilla koskipaikoilla” on jäällä liikuttaessa kiinnitettävä huomiota muuttuviin jääolosuhteisiin. Myös Lieksanjoen ja Kymijoen vesistöalueilla kevät on aikaisessa.

Kitisen juoksutukset jatkuvat tavanomaista pienempinä kevään mittaan. Porttipahdan ja Lokan vesipintojen lasku pysähtynee noin metrin korkeammalle tasolle kuin viime vuosina. Tällä hetkellä tekojärvien pinnat ovat noin 50 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Virtaaman ahtautuessa kapeikkopaikoilla ja jääpeitteen laskeutuessa jää sulaa vaarallisesti ”altapäin”. Näin on esimerkiksi Vuotson kanavalla. Heikentyvät jäät tulee huomioida erityisesti Porttipahdalla Tankajoen Särästölehdossa sekä Lokalla Tervasaari–Metsolanmaa välisellä alueella.

Kemijärven pohjoisosan jääpeitteen laskeutuminen on pysähtynyt pohjapadon padotuksen seurauksena. Järven eteläosan vesipinta laskee edelleen noin 5–10 cm vuorokaudessa. Kalkonniemi–Termusniemi välisen pohjapadon alapuolinen jääpeite on nyt noin kaksi metriä alempana kuin Kemijärven yläosan jäät, joten pohjapadolla on koskimainen sula uoma. Myös Luuksinsalmen alueella on heikkenevät jäät ja sulavettä.

Olkkajärvestä juoksutusta lisätään viikosta 13 alkaen, minkä seurauksena jääpinta järvessä laskee noin metrin ennen pääsiäistä. Loppu säännöstelytilavuudesta käytetään ennen kevättulvaa.

Kemijoen ja Kitisen jokiuomien koskipaikoilla jääpeitteet ohenevat ja sulat laajenevat viimeaikaisten lauhojen säiden seurauksena. Jäillä liikkujia pyydetään huomioimaan muuttuvat jääolosuhteet.

Myös Lieksanjoen vesistöalueella kevät on aikaisessa. Esimerkiksi Kiviniemen ja Pankakosken alueella joki on jo täysin auki. Myös Pankakoskelta eteenpäin, erityisesti virtapaikoilla, jäät ovat heikot, eikä jäille ole syytä mennä. Odotettavissa on keskimääräinen tai keskimääräistä hieman runsaampi kevättulva.

Kymijoen vesistöalueella Päijänteen seudulla, esimerkiksi Lahden ja Kouvolan alueella, sulanta on jo pitkällä ja jäät suurimmaksi osin lähteneet. Myös kevättulva on saavuttamassa huippunsa, ja juoksutuksia on pienennetty. Virtaamat lähtevät seuraavaksi laskuun.

Lisätiedot:
Valvomopäällikkö Erkki Nuortio


Lue lisää