Kemijoki Oy valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Sierilän rakennuslupaan

Kemijoki Oy on jättänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen sekä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Sierilän voimalaitoksen rakennuslupaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään maaliskuussa 2019 Sierilän voimalaitoksen koneaseman ja luukkuaseman rakennusta koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

Valituksessaan Kemijoki Oy pyytää korkeinta hallinto-oikeutta muun muassa ratkaisemaan, onko rakennusluvan kumoaminen tehty oikein perustein.

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi erillinen Rovaniemen kaupungin rakennuslupa.

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen yksityiskohtaista valmistelua. Koneaseman ja luukkuaseman rakentaminen ajoittuu alkuvaiheen maansiirtotöiden jälkeen.

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Johtaja, strategiset investoinnit
puh. 020 703 4411


Lue lisää