Kemijoki Oy: Vaelluskalaratkaisu Kemijoen Taivalkosken voimalaitokselle

Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Padon ohitus toteutetaan kalaportaan, Kalasydämen tai kalauoman avulla. Keräämme tammikuun 2019 ajan mielipiteitä Taivalkosken vaelluskalaratkaisun toteutustavasta. Toivomme vaelluskalakantojen elvyttämisestä kiinnostuneiden osallistuvan keskusteluun ja tutustumaan padon ohitusvaihtoehtoihin.

”Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Lupavelvoitteiden lisäksi kestävän vaelluskalaratkaisun kokonaisuuteemme kuuluvat esimerkiksi mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset ja ylisiirrot sekä parhaiden vaelluskalaratkaisujen etsiminen ja tukeminen”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin vesistöihin vaatii pitkäjänteistä työtä ja useita toisiaan tukevia toimenpiteitä. Taivalkosken voimalaitoksen padon ohitusratkaisun lisäksi kunnostamme kutualueita Taivalkosken yläpuolisissa sivujoissa.

Kemijoen kutualueille pyrkii nyt nousuhalukkaita kaloja

Vaelluskalaratkaisun edistäminen on ajankohtaista, kun nousuhalukkaiden kalojen määrä on kasvanut. Syksyllä 2018 Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten alapuolella toteutettujen koekalastusten tulokset osoittivat, että Isohaaran voimalaitoksen ohi nousee kalaa, josta valtaosa on viljelyperäistä.

Isohaara on Perämereen laskevan Kemijoen ensimmäinen voimalaitos, jolla on kaksi kiinteärakenteista kalatietä. Isohaaran voimalaitoksen yläjuoksulla seuraava vesivoimalaitos on Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitos. Kemijoen vesistössä on yli 20 vesivoimalaitosta, jotka tuottavat runsaan kolmanneksen Suomen uusiutuvasta vesisähköstä. Vesivoiman ansiosta fossiilisten polttoaineiden tarve on pienempi, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta.

Vaelluskalojen palauttamiseksi on löydettävä paikallisesti tehokkaimmat toimenpiteet, jotka tukevat parhaiten useita tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnästä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Jokaisella vaihtoehdolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Mielipidekanava Taivalkosken padon ohitusratkaisusta sekä lisätietoa padon ohitusvaihtoehdoista löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta www.www.kemijoki.fi/otakantaa.

Kemijoki Oy kertoo keräämistään näkemyksistä ja Taivalkosken padon ohitusratkaisun seuraavista vaiheista helmikuussa 2019. Hyödynnämme mielipidekanavan lopputulosta Taivalkosken vaelluskalaratkaisua suunniteltaessa. Näkemyksillä on päätöksenteossa suuntaa-antava rooli.

Lisätietoja
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula, Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431

Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitos


Lue lisää