Kemijoki Oy: Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisu etenee

Keräsimme tammikuun ajan näkemyksiä Taivalkosken padon parhaasta ohitusratkaisusta. Yhteensä 1 727 ihmistä kertoi mielipiteensä Taivalkosken ohitusratkaisun toteutustavasta. 65 % äänistä meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle.

”Kiitos jokaiselle näkemyksensä kertoneelle ja keskusteluun osallistuneelle! Suurimman kannatuksen sai kalauoma ja pienimmän kalaporras. Yleisön näkemys on selkeä. Selvitämme lupauksemme mukaisesti, onko Taivalkoskelle mahdollista rakentaa kalauoma. Haemme seuraavaksi kalauoman suunnitteluun parasta mahdollista asiantuntemusta”, sanoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen kalojen ehdoilla ja vaiheittain edeten. Suunnittelun lisäksi mahdollisen Taivalkosken kalauoman toteuttaminen edellyttää vesitalouslupaa, jonka saaminen vie oman aikansa. Rakentamistyöt voisivat alkaa aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua. Taivalkosken vaelluskalaratkaisu on ajankohtainen nyt, kun Isohaaran kalateistä on noussut aikaisempaa enemmän lohia ja taimenia.

Paikallisilla ratkaisuilla ja yhteistyöllä tuloksia

Vaelluskalakantojen edistämisessä haluamme panostaa paikalliseen yhteistyöhön, josta Kemijoki Oy:llä on hyviä kokemuksia Lieksanjoelta. Taivalkosken voimalaitoksen padon ohitusratkaisun suunnittelun ja rakentamisen lisäksi ryhdymme kunnostamaan kutualueita Taivalkosken yläpuolisissa sivujoissa. Tuemme vaelluskalakantoja myös mäti- ja pienpoikasistutuksilla, joiden määrää kasvatamme vuosittain määrätietoisesti.

”Jokainen joki ja voimalaitos on omanlaisensa ja edellyttää tapauskohtaista harkintaa vaelluskalaratkaisujen suhteen. Pelkkä padon ohitusmahdollisuus ei riitä, vaan tarvitaan myös lisääntymiseen sopivia alueita. Suunnittelemme nyt eri tahojen kanssa yhteistyötä lisääntymisalueiden vahvistamiseksi elinympäristökunnostuksin. Toivottavasti pääsemme kunnostustöihin jo ensi kesänä”, toteaa Erkki Huttula.

Kemijoki Oy kertoo Taivalkosken seuraavista vaiheista lisää kevään aikana. Lisätietoa padon ohitusvaihtoehdoista ja Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy myös Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula
Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitos


Lue lisää