Kemijoki Oy pilotoi vesivoimatuotannon ja sähkövaraston yhteiskäyttöä Kurkiaskan voimalaitoksella

Sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen vahvuudet yhdistävällä hankkeella parannetaan Kemijoki Oy:n kykyä vastata sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin. Varasto on määrä ottaa käyttöön Kemijoen sivujoki Kitisellä sijaitsevalla Kurkiaskan voimalaitoksella keväällä 2023.

Siirtymä kohti vähäpäästöistä energian tuotantoa mullistaa sähkömarkkinoita. Yhä enemmän sääriippuvaisiin uusiutuviin, kuten tuulivoimaan, tukeutuvan sähköjärjestelmän kehitys asettaa uusia vaatimuksia sähköjärjestelmälle.

”Merkittävä osa sähköjärjestelmän toiminnan kannalta kriittisestä säätövoimasta tuotetaan vesivoimalla, joka pystyy vastaamaan sekunneissa muutoksiin sähkön kysynnässä ja kulutuksessa. Yhdistämällä vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet pyrimme varmistamaan, että roolimme keskeisenä vähäpäästöisen ja uusiutuvan säätövoiman lähteenä säilyy ja vahvistuu”, Kemijoki Oy:n sähkömarkkinoista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Janne Ala kertoo.

Hankkeessa yhdistetään vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet

HYCAP-nimeä (”HYdropower CAPacity”) kantavassa kehityshankkeessa sähkövarasto kytketään osaksi Kurkiaskan voimalaitoksen koneistoa laitoksen peruskorjauksen yhteydessä. Kahteen merikonttiin asennetun sähkövaraston lyhytaikainen varastointikyky auttaa voimalaitosta vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa. Sähkövaraston yhdistämisestä voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmiin sekä siihen liittyvistä töistä vastaa VEO Oy.

”HYCAP-hanke on loistava esimerkki vesivoimalaitosten ja energiavarastojen saumattomasta yhdistämisestä kehittämämme yhteissäädön avulla sekä tärkeä merkkipaalu VEO:n vihreää siirtymää tukevassa tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Hankkeessa sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen yhteistuotantoa optimoidaan vastaamaan sähkömarkkinoiden kasvaviin vaatimuksiin ja vähennetään myös voimalaitoksen kunnossapidon tarvetta. Näin tuotetaan yhä enemmän lisäarvoa omistajille”, toteaa VEO Oy:n vesivoiman myyntipäällikkö Juha Mäki.

”VEO Oy:llä on vankka kokemus vesivoimasta ja yhteistyöstä Kemijoki Oy:n kanssa, ja HYCAP-hanke on uusin askel hyvässä ja pitkäjänteisessä yhteistyössämme”, Kemijoki Oy:n sähkö- ja konetekniikasta vastaava johtaja Jarkko Virtanen toteaa.

Kuva: HYCAP-hankkeessa asennettavan sähkövaraston sekä vesivoimalaitoksen yhteistoiminta.

HYCAP-hankkeella onkin tärkeä rooli vesivoimalaitosten kunnossapidon kehittämisessä. Tutkimus- ja kehityshankkeessa sähkövaraston vaikutusta voidaan verrata laitokseen, jossa vastaavaa varastoa ei ole. Kurkiaska muistuttaa läheisesti juuri peruskorjattua Kokkosnivan voimalaitosta, joka sijaitsee niin ikään Kitisellä.

”Sähkömarkkinoiden uusien vaatimusten täyttäminen kuluttaa voimalaitoksen koneistoa aiempaa nopeammin. HYCAP-hankkeessa tutkitaankin siksi myös tapoja vähentää koneiston kulumista. Tätä kautta se tukee voimalaitosten kunnossapitoa ja kunnossapidon suunnittelua, mikä puolestaan tukee vesivoiman tuotannon turvallisuutta sekä toimitusvarmuutta”, Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Aleksi Sarajärvi kertoo.

Sähkövaraston asennustyöt alkavat keväällä 2022, ja varasto on määrä ottaa käyttöön keväällä 2023.

”Suunnittelemme hankkeesta saatujen tulosten perusteella mahdolliset jatkotoimet, joihin lukeutuu myös sähkövarastojen laajempi käyttöönotto”, Sarajärvi toteaa.

Vastuullista vesisähköä huomista varten

Investoimme jatkuvasti vesivoiman suorituskyvyn kehittämiseen. Osana Kemijoki Oy:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa etsimme ja otamme käyttöön suorituskykyä parantavia teknologisia innovaatioita. Samalla kehitämme omaa vesivoimaosaamistamme sekä kykyämme vastata murroksessa olevan toimialamme tulevaisuuden haasteisiin.

Suomalainen yhteiskunta ja ihmisten arki jatkavat sähköistymistä ja digitalisoitumista. Samalla käynnissä on taistelu ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. Vähäpäästöistä ja uusiutuvaa sähköä tarvitaan paljon lisää. Euroopan siirtymä kohti hiilineutraaliutta muuttaa sähkömarkkinoita ja liiketoimintamalleja. Haluamme vesisähkön edelläkävijänä kokeilla rohkeasti uutta.

Tutkimus- ja kehitysinvestointi sähkön varastointiratkaisuun on yksi Kemijoki Oy:n strategiaan sisältyvistä, toimintaamme merkittävästi uudistavista valinnoista. Katsoimme strategiatyössämme pitkälle eteenpäin ja mietimme, mitä tehtävämme tuottaa vesisähköä Suomen tarpeisiin edellyttää meiltä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Janne Ala
Johtaja, sähkömarkkinat ja digitalisaatio
Kemijoki Oy
Sähköposti janne.ala@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4423

Jarkko Virtanen
Johtaja, sähkö- ja konetekniikka
Kemijoki Oy
Sähköposti jarkko.virtanen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4485

Aleksi Sarajärvi
Projektipäällikkö, HYCAP-hanke
Kemijoki Oy
Sähköposti aleksi.sarajarvi@kemijoki.fi
Puhelin 040 742 5839


Lue lisää