Kemijoki Oy perustaa uuden luonnon monimuotoisuusalueen siirtämällä vaarantuneita niittykasveja uuteen elinympäristöön

Kemijoki Oy on käynnistänyt Sieriniemessä Kemijoki Oy:n omistamalla Kivilahden tilalla kasvien siirtotyön. Siirrettäviä kasveja ovat muun muassa aho-, keto- ja pohjannoidanlukko, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi lajeiksi. Kasvit siirretään lähistöllä olevaan uuteen ja nykyistä suotuisampaan elinympäristöön.

Sierilän voimalaitoksen lupaehtojen mukaisesti jokivarrelle luontaisen niittylajiston säilymistä tulee edesauttaa siirtämällä padotuksen alle jäävää maa-ainesta, kasvustoja ja siemeniä uusille sopiville kasvupaikoille. Vastaava viranomainen Lapin ELY-keskus on tietoinen siirtotöistä.

Kemijoki Oy ei ole vielä tehnyt Sierilän investointipäätöstä, mutta koska Sierilän voimalaitoksen ensivaiheen töitä tehtäisiin Kivilahden alueella, on yhtiö päättänyt siirtää kasveja jo ennen maan jäätymistä siltä varalta, että rakentaminen aloitettaisiin talvella 2024.

Siirrettävän niityn pinta-ala on 423 m2, ja siirtotyöt tehdään syyskuun aikana. Niityn siirtämisen myötä Kemijoki Oy perustaa uuden luonnon monimuotoisuusalueen (LUMO), jonka elinvoimaisuutta ja kasvien vakiintumista seurataan vähintään viiden vuoden ajan.

Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelman yhtenä tavoitteena on toteuttaa luontoalueita, joiden arvo luonnon monimuotoisuudelle on nettopositiivinen nykytilaan verrattuna.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää