Kemijoki Oy palkitsee Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansiokkaita opinnäytetöitä stipendeillä

Kemijoki Oy palkitsee vuosittain osana tiivistä yhteistyötään jokivarsien oppilaitosten kanssa Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä opinnäytetöitä stipendeillä. Opiskelijat hoitavat Kemijoki Oy:n stipendirahastoa ja sijoituksia itse ja voivat myös kerätä projektista opintopisteitä.

Stipendin myöntämisessä painotetaan pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteiden, elinvoiman ja kehitysnäkymien huomioimista. Valintaan vaikuttavat myös opinnäytetyön liittyminen työhyvinvointiin ja työn tekeminen yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Kestävän kehityksen periaatteiden kunnioittaminen sekä hyvä arvosana lisäävät palkitsemisen mahdollisuutta.

Suurimman Kemijoki Oy:n stipendirahaston stipendin sai tänä vuonna liiketalouden opiskelija Eero Mäkinen, jonka työ käsitteli tilitoimiston raportointiratkaisuja. Kaksi muuta stipendiä menivät liiketalouden opiskelija Santeri Meriläiselle, jonka työssä tarkasteltiin digitaalisen markkinointiviestinnän roolia yrityksen tunnettuuden nostamisessa sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan insinööriopiskelija Juhani Lehtisalolle, jonka opinnäytetyössä selvitettiin luonnonmukaisten rakennusmateriaalien hyödynnettävyyttä ulkoseinärakenteissa.

Stipendillä on iso merkitys opiskelijoille

Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Eija Jumiskon arvelee, että stipendillä on opiskelijoille suuri merkitys.

”Opinnäytetyö on suuri ponnistus, joka sijoittuu opintojen loppuun. Stipendin saaminen on tunnustus hyvin tehdystä työstä. Työnhaussa stipendi on meriitti. Kemijoki Oy on myös hyvin tunnettu toimija, eli stipendin saaminen on silläkin tavalla merkityksellistä”, Eija Jumisko kertoo.

Tästä keväästä alkaen Kemijoki Oy:n stipendirahasto huomioi kaikki Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Aiemmin stipendiä pystyivät hakemaan liiketalouden- ja tekniikan alan opiskelijat.

”Kun kokoonnuimme vuoden alussa keskustelemaan stipendistä, ehdotettiin stipendin laajentamista muiden alojen opiskelijoille. Myös esimerkiksi hyvinvointialalla käsitellään teemoja, jotka liittyvät kestävään kehitykseen tai työhyvinvointiin. Kävimme päätöksestä hyvän ja yksimielisen keskustelun Kemijoki Oy:n kanssa”, Eija Jumisko kuvailee.

Stipendihakemusten määrä nousi päätöksen myötä. Jumiskon mukaan tämä johtui hakijamäärän kasvun lisäksi stipendin onnistuneesta markkinoinnista. 

Onnittelemme stipendin saaneita opiskelijoita ja toivotamme onnea kaikille valmistuneille!


Lue lisää