Kemijoki Oy on ottanut käyttöön vesivoiman tuotantoa tehostavan sähkövaraston Kurkiaskan voimalaitoksella

Kemijoki Oy:n HYCAP-hankkeessa pilotoidaan sähkövaraston ja voimalaitoksen yhteiskäyttöä, jolla vastataan sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin ja vahvistetaan vesivoiman tuotantovarmuutta. Sähkövarasto otettiin käyttöön Kurkiaskan voimalaitoksella maaliskuussa.

Sähkövarasto asennettiin Kemijoen sivujoki Kitisellä sijaitsevalle voimalaitokselle helmikuussa laitoksen peruskorjauksen yhteydessä. Noin kaksi viikkoa kestäneen koekäyttöjakson jälkeen voimalaitos ja sähkövarasto aloittivat yhteiskäytössä entistä tehokkaamman uusiutuvan ja ilmastoystävällisen vesivoiman tuotannon.

Energiasiirtymän edetessä sääriippuvaisen ja vaihtelevan tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, osuus sähkön tuotannossa kasvaa. Kehitys asettaa uusia vaatimuksia vesivoiman kaltaisen säätövoiman kyvylle tasapainottaa sähkön tuotantoa ja kysyntää.

”Suomalainen yhteiskunta ja ihmisten arki jatkavat sähköistymistä ja digitalisoitumista. Haluamme vesisähkön edelläkävijänä kokeilla rohkeasti uutta. Yhdistämällä vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet parannamme vesivoiman kykyä vastata entistä tehokkaammin heilahteluihin sähkön tuotannossa ja kulutuksessa”, Kemijoki Oy:n operatiivisista toiminnoista vastaava johtaja Sakke Rantala sanoo.

”Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen muuttuu jatkuvasti haastavammaksi energiamurroksen edetessä. Sähköjärjestelmässä sähkön tuotantoon, kulutukseen ja varastointiin tarvitaan yhä säätökykyisempiä kohteita, ja myös kohteiden säätöominaisuuksien on oltava aiempaa parempia. Sähkövarasto yhdessä vesivoiman kanssa vastaa hienosti näihin tarpeisiin”, Fingridin erikoisasiantuntija Mikko Kuivaniemi kertoo. Fingrid vastasi hankkeessa sähkövaraston säätöominaisuuksien todentamisesta.

Sähkövarasto vähentää voimalaitoksen koneiston kulumista

HYCAP-nimeä (”HYdropower CAPacity”) kantavassa hankkeessa asennetun sähkövaraston ansiosta voimalaitos pystyy vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin – jopa sekunnin sadasosan – muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa. Kahteen merikonttiin asennetun sähkövaraston ohjaus perustuu VEO Oy:n kehittämään hybridisäätimeen. VEO Oy vastasi myös sähkövaraston yhdistämisestä voimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmiin sekä siihen liittyvistä töistä.

”Pitkäjänteisen kehitystyön ja simulointien jälkeen oli palkitsevaa todeta, että kehittämämme hybridisäädin tekee käytännössä juuri sitä mitä simulointitulokset osoittivat. Säädin hyödyntää sähkövaraston varastointikapasiteettia tukiessaan voimalaitosta vastaamaan heilahduksiin sähkön tuotannossa ja kulutuksessa. Lisäksi se vähentää merkittävästi voimalaitoskoneiston mekaanista kulumista. Hyvä yhteistyö Kemijoki Oy:n kanssa ja halu saada aikaan toimiva ratkaisu loivat perustan onnistuneelle lopputulokselle. Projekti toimii myös näkyvänä merkkipaaluna energiamurroksessa”, VEO Oy:n vesivoiman myyntipäällikkö Juha Mäki kertoo.

HYCAP-hankkeessa asennettavan sähkövaraston sekä vesivoimalaitoksen yhteistoiminnan periaate.

”Nopeasta säätökäytöstä johtuvan koneiston kulumisen myötä voimalaitosten mittavia peruskorjauksia joudutaan nykyisin toteuttamaan tavanomaista useammin. Tätä kautta hanke tukee voimalaitosten kunnossapitoa ja kunnossapidon suunnittelua. Se taas vahvistaa vesivoiman tuotantovarmuutta, jonka merkitys on haastavan energiatilanteen aikana korostunut”, Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Aleksi Sarajärvi kertoo.

Pilottihankkeesta saatavien tulosten perusteella suunnitellaan mahdollisia jatkotoimia, joihin lukeutuu sähkövarastojen käyttöönotto myös muilla Kemijoki Oy:n voimalaitoksilla.

Ilmastoystävällistä ja uusiutuvaa vesivoimaa energiasiirtymän tueksi

Investoimme jatkuvasti vesivoiman suorituskyvyn kehittämiseen. Osana Kemijoki Oy:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa etsimme ja otamme käyttöön suorituskykyä parantavia teknologisia innovaatioita. Samalla kehitämme omaa vesivoimaosaamistamme sekä kykyämme vastata murroksessa olevan toimialamme tulevaisuuden haasteisiin.

Lisätietoja

Jarkko Virtanen
Johtaja, sähkö- ja konetekniikka
Kemijoki Oy
Sähköposti jarkko.virtanen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4485

Aleksi Sarajärvi
Projektipäällikkö, HYCAP-hanke
Kemijoki Oy
Sähköposti aleksi.sarajarvi@kemijoki.fi
Puhelin 040 742 5839

Janne Ala
Johtaja, sähkömarkkinat ja digitalisaatio
Kemijoki Oy
Sähköposti janne.ala@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4423


Lue lisää