Kemijoki Oy on jättänyt poikkeuslupahakemuksen Rovaniemen kaupungille koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakentamista

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään maaliskuussa Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemarakennuksia koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella. Kemijoki Oy valitti huhtikuussa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Kemijoki Oy pyytää korkeinta hallinto-oikeutta ratkaisemaan, onko rakennusluvan kumoaminen tehty oikein perustein.

Tämän lisäksi Kemijoki Oy on jättänyt Rovaniemen kaupungille poikkeuslupahakemuksen, jolla pyritään pienentämään aikatauluriskiä, mikäli korkeimman hallinto-oikeuden käsittely kestää arvioitua pidempään tai mikäli korkein hallinto-oikeus hylkäisi yhtiön tekemän valituksen.

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi erillinen Rovaniemen kaupungin rakennuslupa.

Kemijoki Oy jatkaa suunnitellusti hankkeen yksityiskohtaista valmistelua. Koneaseman ja luukkuaseman rakentaminen ajoittuu alkuvaiheen maansiirtotöiden jälkeen.

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Johtaja, strategiset investoinnit
puh. 020 703 4411 


Lue lisää