Kemijoki Oy on aloittanut Ailangantunturin pumppuvoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Kemijoki Oy on aloittanut Kemijärven Ailangantunturiin suunnitellun 550 megawatin pumppuvoimalaitoksen sekä voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Yhtiö on selvittänyt keväästä 2023 lähtien pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa ja jatkaa myös muiden ison kokoluokan pumppuvoimalaitosten potentiaalin kartoitusta.

Kuvassa Kemijärven Ailangantunturi
Kuvassa Kemijärven Ailangantunturi

Suurin osa Kemijärven Ailangantunturiin suunnitellun pumppuvoimalaitoksen rakenteista sijaitsee maan alla. Kun sähkön kysyntä on suurta, vesi lasketaan pumppuvoimalaitoksen tunnelia pitkin ylävarastosta turbiinien läpi veden alavarastoon. Kun sähkön kysyntä on vähäistä, pumppuvoimalaitos pumppaa veden takaisin tunturin laelle. Ailangantunturille on rakennettava noin yhden neliökilometrin kokoinen veden ylävarasto, josta vesi lasketaan Kemijärveen.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen tuottaman säätösähkön siirtoa varten tarvitaan myös voimajohto. Sen on kaavailtu kulkevan Ailangantunturista olemassa olevan Jumisko-Pirttikoski voimajohdon rinnalle ja kulkevan sitä pitkin Fingridin Pirttikosken sähköasemalle, josta laitos voidaan liittää jo olemassa olevaan sähkön kantaverkkoon.

Pumppuvoimalaitos toimii Suomen sähköjärjestelmää tasapainottavana energiavarastona. Hankkeen toteuttaminen edistää Suomen turvallista energiasiirtymää ja uusia teollisia investointeja sekä vakauttaa sähkön hinnan vaihtelua ja parantaa sen ennustettavuutta. Noin 800 miljoonan euron investointi Ailangantunturin pumppuvoimalaitokseen vahvistaisi paikallistaloutta ja hyvinvointia esimerkiksi kiinteistöverotulojen muodossa.

”Tiivis vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa eri hankevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista on edennyt Ailangantunturin pumppuvoimahankkeen ympäristövaikutuksiin. Pumppuvoimalaitos vaikuttaa muun muassa Kemijärven virtaamiin sekä maisemaan. Tavoitteenamme on toteuttaa erittäin perusteellinen, Suomen ensimmäinen pumppuvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely”, sanoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tavoitteena on vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantaa kaikkien tiedon saannin, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnin lakisääteisen menettelyn lisäksi Kemijoki Oy perustaa hankkeelle ohjaus- ja seurantaryhmät. Näin varmistamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnin etenemisestä.

Laadimme kevään 2024 aikana Ailangantunturin hankkeen YVA-ohjelman, joka on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Kun ohjelma on esitelty yleisötilaisuudessa, siitä on saatu tarvittavat lausunnot ja mielipiteet ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen Lapin ELY-keskus on antanut ohjelmasta lausuntonsa, koostamme YVA-selostuksen. Se kokoaa yhteen tiedot hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

YVA-konsulttina toimii AFRY. Ensimmäiset ympäristövaikutusten selvitykset ovat jo käynnistyneet. Teemme erillisselvityksiä Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen ja voimajohdon ympäristövaikutuksista muun muassa pintavesiin ja vesienhoitoon, kalastoon ja kalastukseen, suojelukohteisiin, luonnon monimuotoisuuteen ja alueen virkistyskäyttöön.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarkoitus saada päätökseen alkuvuoden 2025 aikana.

Infolaatikko: Ailangantunturin pumppuvoimahanke ja voimajohto Pirttikoskelle   

  • Teho: 550 megawattia
  • Laitoksen tyyppi: Pumpputurbiini
  • Koneistojen lukumäärä: 3
  • Putouskorkeuspotentiaali: Noin 200 metriä
  • Rakennusvirtaama: Noin 300 kuutiota sekunnissa
  • Ylävaraston koko: Noin 1 neliökilometri
  • Veden alavarasto: Kemijärvi
  • Tunnelin pituus: Ylävarastosta alavarastoon noin 4,5 kilometriä
  • Tunnelin halkaisija: Noin 9 metriä
  • Voimajohto: Liitettävissä olemassa olevaan sähkön siirtoverkkoon Pirttikoskella

Lisätietoja

Erkki Huttula
Ympäristöpäällikkö
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4431
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi


Lue lisää