Kemijoki Oy mukana RESPA 22 -harjoituksessa

Osallistuimme syyskuun lopussa RESPA 22 -harjoitukseen, jossa testattiin etenkin pääkaupunkiseudun varautumista vakaviin sähkön jakeluhäiriöihin. Virtuaalisen harjoituksen tarkoituksena oli parantaa energiayhtiöiden ja viranomaisten yhteistoimintaa laajassa sähköverkkojen häiriötilanteessa.

Harjoituksen järjesti Huoltovarmuusorganisaation Sähköpooli, joka johtaa sähkön tuotannon, siirron ja jakelun varautumista ja valmiussuunnittelua.

RESPA 2022 testasi toimintakykymme kuvitteellisessa sähköpulassa ja suurhäiriössä. Samalla se tarjosi Kemijoki Oy:lle mahdollisuuden hienosäätää muun muassa toimintamalleja, it-ratkaisuja ja viestintää poikkeustilanteissa.

”Käytännön harjoitukset ovat meille todella tärkeitä. Tästäkin harjoituksesta saimme monia kehityskohteita, joita sovellamme arjen käytäntöihin. Poikkeustilanteisiin varautumisessa tasapainotellaan ennalta määritellyn toimintamallin ja joustavan, tilannekohtaisen toiminnan välillä. On tärkeää pitää asiat yksinkertaisina ja välttää toiminnalliset jumiutumiset”, kertoo Kemijoki Oy:n operatiivinen johtaja Sakke Rantala.

Harjoittelemme erilaisia poikkeustilanteita varten säännöllisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa. Mahdolliset riskiskenaariot voivat liittyä esimerkiksi sähköntuotantoon, ympäristöön, ihmisten turvallisuuteen tai tietoturvaan.

Olemme lisäksi mukana eri tahojen yhteistoimintaa ja yhteiskunnan toimintavalmiutta kirittävissä laajoissa harjoituksissa, kuten Lapin Ely-keskuksen vetämässä RoiTulva19 -valmiusharjoituksessa. Tulvaharjoituksen oppeja pääsimme soveltamaan käytäntöön jo seuraavana keväänä, kun Lapissa koettiin poikkeuksellinen tulva keväällä 2020.

”Pyrimme ennakoimaan poikkeustilanteet, mutta aina se ei ole mahdollista. Poikkeustilanneharjoitusten avulla valmistaudumme turvaamaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuuden ja minimoimaan häiriöiden vaikutukset. Tulevan talven sähkön riittävyyteen liittyvät epävarmuustekijät vielä alleviivaavat RESPA 22 -harjoituksen merkitystä”, toteaa Kemijoki Oy:n valmiuspäällikkö Juha Kytölahti.

Lisätietoja

Juha Kytölahti
Kemijoki Oy, valmiuspäällikkö
Puhelin 020 703 4455
Sähköposti juha.kytolahti@kemijoki.fi


Lue lisää