Kemijoki Oy lahjoitti Oulun Ammattikorkeakoululle automaation operointipäätteen

Lahjoitimme automaation operointipäätteen Oulun Ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatioalalle opetuskäyttöön. Laite päätettiin hankkia, kun opinnäytetyöprosessin aikana huomattiin, että vastaavat opetuskäytössä olevat laitteet ovat vanhentuneita.

Hankittava pääte ohjelmistoineen on monipuolinen ja vastaava kuin Kemijoen useilla voimalaitoksilla on käytössä. Kosketusnäyttöpäätteen avulla voi operoida esimerkiksi vesivoimakoneistoa ja päätettä voi käyttää koneiston käynnin tarkkailuun.

Kemijoki Oy:n lahjoittama operointipääte edistää nuorten ammattitaidon kehittymistä

”Olemme miettineet laitteelle useita käyttötapoja ja se soveltuu erityisen hyvin projektityylisiin opintoihin. Opiskelijamme tekevät suurimman osan opinnoista erilaisina projekteina, joissa ratkaistaan haasteellisia tehtäviä. Lahjoitettu operointipääte tuo hyvän lisän opiskelijoille tehdä itse ohjausohjelmia ja käyttöliittymän sovelluksia, joilla käyttäjä pääsee ohjaamaan konetta paneelista käsin. Kemijoki Oy tarjosi mahdollisuutta ja tottakai tartuimme siihen”, lehtori Timo Heikkinen Oulun Ammattikorkeakoulusta kertoo.

Työelämälähtöinen opetus kasvattaa tulevaisuuden ammattilaisia.

”Oulun Ammattikorkeakoulu on kohtuullisen lähellä Kemijoki Oy:n toiminta-aluetta. Ajattelimme, että siitä voisi olla meillekin hyötyä, jos opiskelijat pääsevät opinnoissaan käyttämään samaa tekniikkaa kuin mitä meillä on käytössä. Tulevaisuudessa meidän on helpompi löytää osaajia, kun osaamista käyttämillemme laitteille ja sovelluksille koulutetaan Oulussa jo oppikursseilla.”, kertoo Kemijoki Oy:n vanhempi asiantuntija Sami Soudunsaari.

Insinööri- ja projektityöt ovat arvokkaita niin oppilaitoksen kuin yrityselämän näkökulmasta

Oulun Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein lähiympäristön teollisuuden tarpeisiin. Viimeisimmässä Kemijoki Oy:lle tehdyssä Oamk:in opinnäytetyössä konvertointiin tuotantokäytössä olevan operointipäätteen sovelluksen vanhempi versio uudemman sukupolven versioon.

”Insinöörityöt ja harjoittelujaksot ovat hyvä tiedonsiirtokanava puolin jos toisin. Insinööritöiden avulla saamme tuoretta tietoa yrityksistä ja niiden tarpeista. Painotukset ja tarpeet muuttuvat ajan saatossa, joten jatkuvalla yhteistyöllä tiedämme mihin maailma on menossa. Pystymme antamaan yrityksille uusinta tietoa ja omaa osaamistamme heidän käyttöönsä”, sanoo Timo Heikkinen.

Projektitöiden avulla saadaan nuoria osaajia mukaan innovoimaan ja keksimään uusia ratkaisuja.
”Opiskelijayhteistyö ja erilaiset projekti- ja insinöörityöt ovat loistava tapa ottaa opiskelijat mukaan ratkomaan sellaisia kehitysjuttuja, joita ei välttämättä ehditä itse yrityksissä tehdä. Tarvittaessa kehitystehtävään saa kätevästi kokonaisen luokan ratkomaan ongelmia yhdessä”, Oamk:in Energia- ja automaatio-osaston koulutus- ja tki-johtaja Jouni Kääriäinen vinkkaa.

Timo ja Jouni Oulun Ammattikorkeakoululta

Kuvassa Timo Heikkinen ja Jouni Kääriäinen.


Lue lisää