Kemijoki Oy lahjoitti 60 000 euroa Lapin yliopistolle

Kemijoki Oy on lahjoittanut Lapin yliopistolle 60 000 euroa. Yhtiö haluaa tuellaan osoittaa, miten merkityksellinen Lapin yliopisto on Rovaniemen ja koko Lapin tulevaisuudelle. Valtion vastinerahan kanssa Kemijoki Oy:n lahjoitus kerryttää Lapin yliopistolle 210 000 euroa.

Kemijoki Oy tukee Lapin yliopistoa 60 000 euron lahjoituksella. Paikallisena vesivoimatoimijana yhtiö haluaa vahvistaa Lapin oman yliopiston toimintaa ja osoittaa, miten tärkeä merkitys yliopistolla ja sen opetus- ja tutkimustoiminnalla on Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan tulevaisuudelle. Lisäksi Lapin yliopistolla on merkittävä rooli Suomen arktisen osaamisen kehittämisessä ja kansainvälisen arktisten yliopistojen yhteistyön koordinoinnissa.

Valtion vastinerahan kanssa Kemijoki Oy:n lahjoitus tarkoittaa Lapin yliopistolle 210 000 euron tukea, kun yliopiston itse keräämä raha kerryttää valtion rahoitusta vastinrahan lisäkertoimen mukaisesti 2,5-kertaisesti. Lahjoitus jaetaan yhtiön toiveen mukaisesti eri tiedekunnille. Edellisen kerran Kemijoki Oy tuki Lapin yliopiston varainkeruuta vuonna 2015.

”Liki 70-vuotisen toimintamme aikana olemme usein olleet uuden edessä ja niin nytkin. Haluamme luoda rohkeasti uutta. Tulevaisuusorientoituneena yhtiönä ennakoimme, mitä tehtävämme tuottaa vesisähköä Suomen tarpeisiin meiltä edellyttää. Lahjoituksemme edistää Lapin yliopiston koulutus- ja tutkimustoimintaa ja toivottavasti myös opiskelijoiden tulevaisuusajattelun valmiuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.


Kuvassa oikealta vasemmalle: Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen, Kemijoki Oy:n johtaja Tarja Zitting-Huttula sekä Lapin yliopiston varainhankintaryhmän puheenjohtaja Esko Lotvonen.

Kemijoki Oy:n vahvuus vesivoimatoimijana nojaa jatkuvaan vesivoimaosaamisen kehittämiseen ja laaja-alaisten energia-alan osaajien saatavuuden varmistamiseen. Tuki yliopistolle ja korkeatasoiselle maakunnalliselle koulutukselle ja tutkimukselle hyödyttää Kemijoki Oy:n oman ja sen kumppaneiden toiminnan lisäksi muita paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä.

”Aikamme suurten kysymysten – ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen – ratkaiseminen vaatii tietoa ja tutkimusta sekä investointeja. Korkeakoulujen ja yrityselämän aiempaa tiiviimmälle vuoropuhelulle on tarvetta myös esimerkiksi lappilaisen toimintaympäristön ja elinvoiman turvaamisessa”, Tuomas Timonen toteaa.

”Kiitämme Kemijoki Oy:tä lämpimästi lahjoituksesta. Lahjoitus auttaa meitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen voimalla”, sanoo Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi.

Yhdessä tekemistä Lapin yliopiston ja opiskelijoiden kanssa

Lahjoitus jatkaa Kemijoki Oy:n pitkäaikaista yhteistyötä Kemijokivarren koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Oppilaitosyhteistyö on osa Kemijoki Oy:n vastuullisuustyötä. Yhtiö tarjoaa opiskelijoille säännöllisesti muun muassa harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja sekä tukee opiskelijatoimintaa, kuten Lapin yliopiston ylioppilaskunnan LoimuSpeksiä.

”Olemme esimerkiksi toteuttaneet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa yhteisen kurssin, jonka tavoitteena oli kehittää ideoita nuorten energia-alan ymmärryksen parantamiseksi. Opiskelijoiden kanssa yhdessä työskentely oli molemmin puolin antoisaa”, kertoo Kemijoki Oy:n johtaja Tarja Zitting-Huttula.

Kemijoki Oy palkitsee vuosittain haettavilla tunnustuspalkinnoilla Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteet, alueellisen elinvoiman ja kehitysnäkymät. Lapin AMK:n opiskelijat hoitavat Kemijoki Oy:n stipendirahastoa ja sijoituksia itse ja voivat kerätä projektista opintopisteitä.

”Yritysyhteistyö ja sitä myöten kokemusten monipuolistuminen lisäävät opiskelijoiden valmiuksia menestyä työelämässä. Oppilaitosyhteistyömme yhtenä tavoitteena on myös innostaa nuoria hakeutumaan energia-alalle töihin”, Tarja Zitting-Huttula lisää.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi

Rehtori Antti Syväjärvi
Lapin yliopisto
Puhelin 0400 606 244
Sähköposti antti.syvajarvi@ulapland.fi


Lue lisää