Kemijoki Oy julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen

Vastuullisuuden painoarvo on kasvanut rahoitusmarkkinoilla ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Kemijoki Oy on laatinut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework). Viitekehys on toteutettu ICMA:n (International Capital Markets Association) suosituksiin perustuen.

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Vihreän rahoituksen viitekehys luo raamit sille, mitä Kemijoki Oy:n projekteja voidaan kutsua vihreiksi. Vihreät projektimme tukevat kestävää kehitystä ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja niille on mahdollista hakea vihreää rahoitusta.

Kemijoki Oy:n viitekehyksen alaista rahoitusta voidaan käyttää kolmeen pääkohteeseen: uusiutuvaan energiaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä ympäristön kannalta kestävään maankäyttöön ja elävien luonnonvarojen hallintaan.

”Vihreän rahoituksen viitekehys linkittyy kiinteästi ydinliiketoimintaamme. Jo vesivoima itsessään on uusiutuva ja päästötön sähköntuotantomuoto. Voimme hyödyntää vihreän rahoituksen viitekehystä monipuolisesti esimerkiksi voimalaitosten tehoa parantavissa hankkeissa sekä toimenpiteissämme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi”, kertoo Kemijoki Oy:n talousjohtaja Jani Ollila.

Perustamamme työryhmä (Green Finance Committee) arvioi ja hyväksyy hankkeet, joissa hyödynnetään vihreän rahoituksen instrumentteja. Raportoimme vuosittain verkkosivuillamme hankkeista, joihin on kohdennettu viitekehyksen mukaista rahoitusta.

Riippumaton ulkoinen arviointi

Olemme hankkineet viitekehykselle riippumattoman, ulkopuolisen arvion. Kansainvälisiin vastuullisuustutkimuksiin ja -arviointeihin erikoistunut Sustainalytics toteaa arviossaan viitekehyksen uskottavaksi ja Green Bond Principles 2021 sekä Green Loan Principles 2021 -periaatteiden mukaiseksi. Lisäksi Sustainalytics on arvioinut sen edistävän YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Englanninkielinen arviointiraportti on luettavissa täältä.

Haluamme myös kiittää OP Yrityspankkia, joka on toiminut neuvonantajanamme viitekehyksen valmistelutyössä.

Lisätietoja:

Jani Ollila
Talousjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti jani.ollila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4465


Lue lisää