Kemijoki Oy jätti hakemuksen Taittumaniemen pohjapadon lupamuutoksesta

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Pirttikosken voimalaitoksen Taittumaniemen pohjapadon yläpuoliseen vedenkorkeusmääräykseen kymmenen senttimetrin tarkistusta alaspäin. Lupamuutoshakemuksen tavoitteena on päivittää määräys vastaamaan tosiasiallista vedenpinnan korkeutta nykytilanteessa.

Pyrimme turvaamaan muutoshakemuksella Auttin kalaportaiden täysimääräisen käytön. Auttin kalaportaita joudutaan nykyisin ajoittain sulkemaan, koska padon yläpuolinen vedenpinnankorkeus alittaa kalaportaiden lupaehdon mukaisen minimikorkeuden. Auttin osakaskunnalla on tarkoitus myöhemmin tehdä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vastaavanlainen hakemus koskien kalaportaiden lupamääräyksiä.

Hakemamme lupamuutos ei toteutuessaan vaikuta nykyisiin vedenpinnan korkeuksiin, eikä sitä myöten patoon tai rannansuojauksiin. Muutos ei myöskään vaikuta kalastukseen, veden saantiin, kiinteistöihin tai muuhun omaisuuteen alueella.

Lisätietoja
Sakari Pyhäjärvi
Kemijoki Oy
Sähköposti sakari.pyhajarvi@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4471


Lue lisää