Kemijoki Oy istutti 68 000 rasvaeväleikattua meritaimenta Kemijokisuuhun

Istutimme tällä viikolla 68 000 rasvaeväleikattua meritaimenta Kemijokisuuhun. Poikaset oli kasvatettu Voimalohi Oy:n Ossauskosken kalanviljelylaitoksella Tervolassa. Vapaaehtoisin rasvaeväleikkauksin autamme kalastajia tunnistamaan uhanalaiset villit meritaimenet saaliskalojen joukosta.

Luonnossa syntyvät meritaimenet ovat erittäin uhanalaisia. Siksi niiden kalastukseen merellä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kalastaja voi tunnistaa istutetut kalat luonnossa syntyneistä puuttuvasta rasvaevästä. Rasvaevä sijaitsee kalan selkäevän ja pyrstön välissä.

”Uuden kalastuslain mukaan istutettavat meritaimenet tulee olla rasvaeväleikattuja vuodesta 2017 alkaen. Halusimme ottaa tähän ennakkolähdön jo vuotta aikaisemmin”, kertoo ympäristöpäällikkö Erkki Huttula Kemijoki Oy:stä.

Rasvaeväleikkauksessa nukutettu kala otetaan hetkeksi pöydälle ja sen rasvaevä leikataan saksilla. Sen jälkeen kalanpoikanen palautetaan lähes nolla-asteiseen veteen, jossa se virkoaa nopeasti. Nyt istutetut meritaimenet oli rasvaeväleikattu toissa talvena. Vapaaehtoisilla istukkaiden eväleikkauksilla haluamme edistää luonnossa syntyneiden taimenten paluuta takaisin kutujokiin. Kalastajien olisi hyvä palauttaa veteen taimenet, joiden rasvaevä on vielä tallella. Rasvaevättömiä meritaimenia voi ottaa saaliskalaksi kalastuslain säädökset huomioiden.

Voimalohi Oy hoitaa Kemijoki Oy:n ja PVO-vesivoima Oy:n kalanistutusvelvoitteet ja istuttaa Kemijoki-suulle vuosittain noin 90 000 kaksivuotiasta meritaimenta. ”Istutetut kalat ovat hyvässä kunnossa ja rasvaeväleikkaus näyttäisi onnistuneen hyvin. Kalat ovat kooltaan keskimäärin noin 110 gramman painoisia ja 23 cm pitkiä.”, kertoo tuotantopäällikkö Kari Pukkila Voimalohi Oy:stä.

Kalanistutusaika on nyt käynnissä ja se jatkuu syksyyn asti. Koko Kemijoen ja sen merelliselle vaikutusalueelle istutetaan vuosittain useita miljoonia kalanpoikasia ja pyyntikokoista kalaa. Seuraavaksi istutetaan Kemijokisuuhun merilohia, jotka pääsevät uimaan mereen ensi viikosta alkaen.


Lue lisää