Kemijoki Oy hakee Sierilän voimalaitoshankkeesta maksettujen korvausten palautusta

Kemijoki Oy on jättänyt Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle (AVI) hakemuksen, jonka mukaisesti AVI velvoittaisi palauttamaan Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta etukäteen maksetut, sittemmin perusteettomiksi muuttuneet korvaukset yhtiölle. Hakemus koskee vähintään 3 000 euron suuruisia korvauksia kiinteistöä kohden, joita on maksettu sekä kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön että virkistyskäyttöhaittoihin liittyen.

Sierilän hankkeelle myönnetyn vesitalousluvan mukaisesti Kemijoki Oy on maksanut Sierilän hankealueen ranta- ja loma-asukkaille, perikunnille ja osakaskunnille yhteensä lähes 5 miljoonan euron korvaukset.

Kemijoki Oy luopui tammikuussa 2024 Sierilän hankkeesta, koska Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman merkittäviä hankeriskejä. Sierilän voimalaitokselle myönnetty vesitalouslupa vanhentuu toukokuussa 2024, ja lisäksi hankkeen kustannukset ovat moninkertaistuneet lähes 20 vuotta kestäneen lupaprosessin aikana.

”Olemme korvausten maksamisen yhteydessä viestineet korvausten saajille, että mikäli Sierilän hanke jää toteuttamatta, tulee korvausten saajien varautua palauttamaan korvaukset. Tästä huolimatta olemme pahoillamme tilanteesta. Teimme yhtiönä kaikkemme Sierilän hankkeen toteuttamiseksi”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Vesitalouslupapäätöksen perusteella Kemijoki Oy on saanut korvausta vastaan sekä omistusoikeuksia että pysyviä käyttöoikeuksia hankealueen kiinteistöihin. Kun Sierilän hankkeen vesitalouslupa raukeaa, päättyy Kemijoki Oy:n pysyvä käyttöoikeus kiinteistöihin. Sen sijaan lunastettujen kiinteistöjen omistusoikeus säilyy yhtiöllä.

”Korvausten palauttaminen on yhdenvertaisuuskysymys. Mikäli korvausten palauttamista ei haettaisi, ne korvausten saajat, joiden kiinteistöihin Kemijoki Oy on saanut pysyvän käyttöoikeuden, saisivat pitää sekä kiinteistönsä että korvaukset. Tämä ei olisi tasapuolista niitä asianosaisia kohtaan, joiden kiinteistöjen omistusoikeus on siirtynyt Kemijoki Oy:lle”, Timonen sanoo.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI käsittelee seuraavaksi Kemijoki Oy:n hakemuksen normaalin hakemusmenettelyn mukaisesti. Kemijoki Oy tiedottaa asiasta myös suoraan asianosaisille.

Lisätietoja

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi


Lue lisää