Kemijoki Oy hakee Sierilän hankkeeseen liittyvien erillisprojektien lupien uusimista

Kemijoki Oy on jättänyt uudet lupahakemukset Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Körkönniemen peltojen viljelymahdollisuuksien sekä apilakirjokääriäisen esiintymän elinolosuhteiden turvaamiseksi.

Uusien vesitalouslupien tarve johtuu siitä, että Sierilän voimalaitoshankkeen toteutus on viivästynyt vuodesta 2017 alkaen johtuen valituksista, joita hankkeelle myönnetyistä luvista on tehty. Rakentamisen viivästyessä nyt uudelleen haettavien lupien voimassaolo on päättynyt.

Kemijoki Oy hakee lupien uusimista samoilla ehdoilla kuin aiemmin myönnetyissä luvissa. Kyseisillä luvilla ei ole vaikutusta Sierilän rakentamisen aloittamisen aikatauluun.

Taustaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 15.3.2022 Kemijoki Oy:lle luvan aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt kolme vuotta vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Kemijoki Oy haki rakentamisen aloittamiselle jatkoaikaa johtuen pitkittyneestä koneasemarakennuksen rakennuslupaprosessista, joka esti rakennustöiden käynnistämisen.

Aluehallintoviraston päätöksestä valitettiin ensin Vaasan hallinto-oikeuteen ja myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiassa tehdyt valitukset 30.5.2023 antamallaan päätöksellä. Näin ollen Sierilän rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 22.5.2024.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää