Kemijoki Oy hakee sähkötekniikan asiantuntijaa vahvistamaan sähkö-, automaatio- ja sähköverkkoasiantuntijaryhmää

Työskentelet käytettävyyden tiimissämme asiantuntija- ja kehitystehtävissä sähkö-, sähköverkko- ja automaatioteknisten järjestelmien ja projektien parissa.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. 20 voimalaitoksellamme tuotetaan noin kolmannes kotimaisesta vesisähköstä. Työskentelet vesivoimalaitosten sähkökoneiden, sähkö-, sähköverkko- ja automaatioteknisten järjestelmien parissa ja osallistut teknisten järjestelmien suunnittelu-, kunnossapito- ja kehitystehtäviin sekä investointiprojektien toteutukseen.

Tehtävässä pääset hyödyntämään ja kehittämään osaamistasi monipuolisesti. Toimit asiantuntija-tilaajan roolissa ja olet tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden, laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa sekä valvot vastuualueellasi olevien asioiden toteutumista.

Toivomme sinulta korkeakoulututkintoa. Koulutustaustasi voi olla monenlainen, mutta arvostamme esimerkiksi sähkötekniseen suunnitteluun ja dokumentointiin, laadunvalvontaan, käyttöönottotehtäviin, sähkökoneisiin tai projekteihin liittyvää osaamista. Sähköverkon, generaattoreiden, muuntajien ja voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset tulevat tutuksi työssäsi. Kunnossapitojärjestelmien tuntemus sekä hankintaosaaminen katsotaan eduksesi.

Sinulla on halu oppia uutta ja kehittää itseäsi sekä valmiutta ja halua toimia vesivoimatuotannon asiantuntijatehtävissä. Tehtävässä menestymistäsi edesauttavat tavoitteellisuus, joustavuus, hyvät yhteistyötaidot, kyky ongelmanratkaisuun ja aito mielenkiintosi tekniikkaan.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä vesivoiman huippuosaajaksi sekä mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän, jossa menestymistäsi tukevat viihtyisä työympäristö sekä osaavat kollegat. Ensisijainen työskentelypaikkasi on Rovaniemellä, jonka lisäksi työ sisältää matkustamista toimialueellamme.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalissa Johanna Massa, puh. 040 144 3333.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 28.2.2021 mennessä osoitteessa www.mercuriurval.fi.

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Tuottamallamme kotimaisella vesivoimalla hillitään ilmastonmuutosta. Kumppanuuteen perustuva toimintamallimme turvaa Kemijoki Oy:n ja vesivoimaosaamisen jatkuvan kehittymisen. Olemme asiantuntija-tilaajaorganisaatio, jossa työskentelee 40 asiantuntijaa.


Lue lisää