Kemijoki Oy hakee opinnäytetyöntekijää kesäksi 2023

Haemme opintojensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä Kemijoen moninaiskäytöstä.

Kemijoki Oy on vuonna 1954 perustettu suomalainen energiayhtiö, jonka päätoimiala on sähkön tuottaminen vesivoiman avulla. Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja, jolla on 20 vesivoimalaitosta. Yhtiö toimii vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaationa, joka ostaa merkittävän osan toiminnoistaan palvelutoimittajilta. Yhtiön kotipaikka on Rovaniemellä.

Liiketoimintamme ytimessä on vastuullisuus. Täytämme yhdessä kumppaniemme kanssa vesivoimavelvoitteet, mutta haluamme tehdä enemmän. Olemme sitoutuneet edistämään yhteistyöhön perustuvaa yritysvastuuohjelmaamme. Sen pääkohtia ovat: hyvinvoivat ihmiset ja luonto paikallisesti, kohti hiilineutraalia tulevaisuuden Suomea ja vesivoimaosaamisen edelläkävijä.

Olemme julkaisseet luonnon monimuotoisuusohjelman ja yhtenä sen päätavoitteena olemme sitoutuneet vaelluskalojen vaellusyhteyden luomiseen Ounasjoelle ja toteuttamaan virtavesikunnostuksia. Osana ohjelmaa kehitämme myös luonnon monimuotoisuuden indikaattorimittareita, joilla arvioimme muun muassa toimintaympäristömme tarjoamia ekosysteemipalveluita ja erityisesti joen moninaiskäyttöä.

Mitä työnkuvaan kuuluu?

Osana indikaattorimittarien kehittämistyötä tarvitsemme selvityksen joen käyttöasteesta useiden eri virkistyskäyttömuotojen välillä ja arvion siitä, miten Kemijoki Oy voi edelleen kehittää joen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Opinnäytetyöntekijä kokoaa taustaselvitysaineiston tilastoista, aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä. Työ sisältää taustaselvitysten lisäksi joen käyttäjien haastattelututkimuksen sekä empiirisen tarkastelun Kemijoen virkistyskäytöstä Rovaniemen alueella.

Minkälaista osaajaa etsimme?

Olet opintojesi loppusuoralla oleva korkeakouluopiskelija. Olet kiinnostunut luonnon monimuotoisuudesta, kuten vaelluskalakantojen elvyttämisestä. Sinulla on taustalla mahdollisesti opintoja hydro- tai kalabiologiasta tai muita soveltuvia ympäristötieteen opintoja. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä intoa etsiä ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen tieteellisin menetelmin.

Työ käynnistyy keväällä 2023 sopimuksen mukaan ja kestää noin neljä kuukautta. Toimipaikkasi on Rovaniemi.

Lähetä hakemus palkkiotoiveineen 20.2.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@kemijoki.fi. Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, ota yhteyttä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Jenni Putaansuu
Aluepäällikkö, Alueet ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Puhelin +358 20 703 4403
Sähköposti jenni.putaansuu@kemijoki.fi


Lue lisää