Kemijoki Oy hakee luonnon monimuotoisuudesta kiinnostunutta opinnäytetyöntekijää

Haemme kesäksi 2023 opintojensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä Kemijoen moninaiskäytöstä. Opinnäytetyöntekijänä pääset perehtymään Kemijoen moninaiskäytön lisäksi ilmastoystävällisen vesisähkön tuotantoon sekä energia-alan vastuullisuustyöhön.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ja kaiken tekemisemme ytimessä. Täytämme yhdessä kumppaniemme kanssa vesivoimavelvoitteet, mutta haluamme tehdä enemmän. Olemme sitoutuneet edistämään yhteistyöhön perustuvaa yritysvastuuohjelmaamme.

Julkaisimme syksyllä 2022 luonnon monimuotoisuusohjelman ja sen päätavoitteiden mukaisesti olemme sitoutuneet muun muassa vaelluskalojen vaellusyhteyden luomiseen Ounasjoelle ja virtavesikunnostusten toteuttamiseen. Osana ohjelmaa kehitämme luonnon monimuotoisuuden indikaattorimittareita, joilla arvioimme esimerkiksi toimintaympäristömme tarjoamia ekosysteemipalveluita, erityisesti joen moninaiskäyttöä.

Mitä työnkuvaan kuuluu?

Joki on tärkeä osa käyttäjiensä elämää. Indikaattorimittarien kehittämistyötä varten tarvitsemme selvityksen joen käyttöasteesta useiden eri virkistyskäyttömuotojen välillä ja arvion siitä, miten Kemijoki Oy voi edelleen kehittää Kemijoen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Opinnäytetyöntekijä kokoaa taustaselvitysaineiston tilastoista sekä aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä. Opinnäytetyö sisältää taustaselvitysten lisäksi joen käyttäjien – kuten jokivarren asukkaiden, kalastajien ja elinkeinonharjoittajien – haastattelututkimuksen sekä empiirisen tarkastelun Kemijoen virkistyskäytöstä Rovaniemen alueella.

Opinnäytetyöntekijänä olet osa Alueet ja yritysvastuu -tiimiä, jossa työskentelee esimerkiksi ympäristöalan kokeneita asiantuntijoita. Tiimi tukee opinnäytetyön suunnittelua ja toteutusta ja perehdyttää sinut tutkimusaiheeseen.

Kaikkiaan Kemijoki Oy:llä työskentelee noin 40 asiantuntijaa. Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia vihreän siirtymän mahdollistajia ja tarjoamme tulevaisuuden vesivoimaosaajille ammatillisia kehittymismahdollisuuksia.  

Minkälaista osaajaa etsimme?

Olet opintojesi loppusuoralla oleva korkeakouluopiskelija. Olet kiinnostunut luonnon monimuotoisuudesta, kuten vaelluskalakantojen elvyttämisestä. Sinulla on taustalla mahdollisesti opintoja hydro- tai kalabiologiasta tai muita soveltuvia ympäristötieteen opintoja.

Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä intoa etsiä ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden mittaamiseen tieteellisin menetelmin. Haluat työskennellä yhtiössä, jonka tuottamalla vesivoimalla hillitään ilmastonmuutosta ja tuetaan kansallista huoltovarmuutta.

Työ käynnistyy keväällä 2023 sopimuksen mukaan ja kestää noin neljä kuukautta. Toimipaikkasi on Rovaniemi.

Lähetä hakemus palkkiotoiveineen 14.4.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekrytointi@kemijoki.fi. Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, ota yhteyttä.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Jenni Putaansuu
Aluepäällikkö, Alueet ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Puhelin +358 20 703 4403
Sähköposti jenni.putaansuu@kemijoki.fi

Lyhyesti meistä

Kemijoki Oy on vuonna 1954 perustettu suomalainen energiayhtiö, jonka päätoimiala on sähkön tuottaminen vesivoiman avulla. Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja, jolla on 20 vesivoimalaitosta. Yhtiö toimii vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaationa, joka ostaa merkittävän osan toiminnoistaan palvelutoimittajilta. Yhtiön kotipaikka on Rovaniemellä.

 


Lue lisää