Kemijoki Oy hakee konetekniikan asiantuntijaa vahvistamaan koneteknistä asiantuntijaryhmää

Työskentelet vesivoimalaitosten koneteknisten järjestelmien ja hydrauliikkalaitteiden asiantuntijana.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. 20 voimalaitoksellamme tuotetaan noin kolmannes kotimaisesta vesisähköstä. Työskentelet voimalaitosten koneteknisten järjestelmien ja hydrauliikkalaitteiden asiantuntijana. Osallistut teknisten järjestelmien suunnittelu-, kunnossapito- ja kehitystehtäviin sekä investointiprojektien toteutukseen. Työssäsi tulevat tutuksi vesivoimaturbiinit ja patoluukut sekä niiden säätöjärjestelmät.

Tehtävässä pääset hyödyntämään ja kehittämään osaamistasi monipuolisesti. Toimit asiantuntija-tilaajan roolissa ja olet tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden, laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa sekä valvot vastuualueellasi olevien asioiden toteutumista.

Toivomme sinulta korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa teknistä tutkintoa. Koulutustaustasi voi olla monenlainen, mutta arvostamme esimerkiksi tekniseen suunnitteluun ja dokumentointiin, laadunvalvontaan, kunnossapitoon tai projekteihin liittyvää osaamista. Sinulla on näkemystä koneiden ja laitteiden elinkaarihallinnasta ja uusista teknologioista sekä kokemusta kunnossapito- ja hydrauliikkajärjestelmistä.

Sinulla on halu oppia uutta ja kehittää itseäsi sekä valmiutta ja halua toimia vesivoimatuotannon asiantuntijatehtävissä. Tehtävässä menestymistäsi edesauttaa tavoitteellisuus, joustavuus, hyvät yhteistyötaidot, kyky ongelmanratkaisuun ja aito mielenkiintosi tekniikkaan.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä vesivoiman huippuosaajaksi sekä mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän, jossa menestymistäsi tukevat viihtyisä työympäristö sekä osaavat kollegat. Ensisijainen työskentelypaikka on Rovaniemellä, jonka lisäksi työ sisältää matkustamista toimialueellamme.

Lisätietoja 

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalissa Johanna Massa, puh. 040 144 3333.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 28.2.2021 mennessä osoitteessa www.mercuriurval.fi.

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Tuottamallamme kotimaisella vesivoimalla hillitään ilmastonmuutosta. Kumppanuuteen perustuva toimintamallimme turvaa Kemijoki Oy:n ja vesivoimaosaamisen jatkuvan kehittymisen. Olemme asiantuntija-tilaajaorganisaatio, jossa työskentelee 40 asiantuntijaa. 


Lue lisää