Kemijoen voimalaitosten välpistä kerättiin yli 200 kuorma-autollista roskaa

Kevättulvan suuret vesimassat kuljettivat mukanaan myös valtavan määrän roskaa. Alkukesästä Kemijoen pääuoman voimalaitoksilta on rahdattu tulvan jälkeen jopa 200 rekkalastillista puuta, risuja, lautoja ja heinää. Voimalaitosten välppiin kerääntyvä kiinteä aine aiheuttaa tehonmenetyksiä laitoksilla.

Vesivoimalaitoksissa välpällä tarkoitetaan estettä, jonka tarkoituksena on estää kiinteän materiaalin ajautuminen voimalaitoksen turbiineihin. Joessa voimalaitosten välppiin kerääntyy virtaaman mukana pääasiassa luonnosta peräisin olevaa roskaa, kuten oksia, heinää ja puunrunkoja. Vesi saattaa viedä toisinaan mukanaan myös laitureita tai laiturirakenteita, joiden matka päättyy niin ikään voimalaitosten välppiin.

Tulvan ennätyksiä hipovan vedenkorkeuden vuoksi korkeammalla joen törmällä olevia risuja ja heinää huuhtoutui jokeen, joten välppiin kerääntyi tavanomaista enemmän materiaalia. Välppiin pakkautunut roska rajoittaa koneiston läpi virtaavan veden määrää, jolloin voimalaitoksen sähköntuotanto vähenee.

”Roskaa kertyi esimerkiksi Valajaskosken voimalaitoksella niin paljon, että tulvan puolivälissä kaksi laitoksen kolmesta käynnissä olevasta koneesta tuotti enää yhteensä vain noin 1 MWh sähköä ennen koneiden pysäytystä”, Kemijoki Oy:n valmiuspäällikkö Juha Kytölahti kertoo.

Välppiä puhdistetaan sukeltajien ja koneiden voimin

Välppien puhdistamiseen Kemijoen valuma-alueella on useita tapoja. Ensisijainen tapa on lähettää sukeltaja veden alle. Sukeltaja polkee roskat välpistä joen pohjaan. Sukeltajan noustua joesta padon yläpuolelle parkkeerattu työkone nostaa pohjaan tallotut roskat kuorma-auton lavalle. Toinen tapa puhdistaa välppiä on käyttää työkonetta, jonka kouraan asennettua kameraa ja valaisinta voidaan käyttää paikantamaan veden alta nostettavat roskat.

Hetkellisen avun välppien tukkeutumiselle tarjoaa myös niin kutsuttu ”pullautus”, jossa voimalaitoksen turbiini pysäytetään. Tämä aiheuttaa pienen vasta-aallon koneistolta välpille päin ja työntää siten roskia pois välpistä.

”Arvioimme ja seuraamme jatkuvasti välppien roskaantuneisuutta eri voimalaitoksillamme ja valitsemme aina tilanteeseen ja voimalaitokselle sopivimman keinon puhdistaa välpät”, Kytölahti sanoo.

Roskat lajitellaan ja poltetaan

Kerätyt roskat siirretään kuorma-autoilla lajittelupaikalle, joissa kasatuista roskakasoista noukitaan pois esimerkiksi muovit ja kyllästetyt puukappaleet. Nämä viedään jäteasemille jatkokäsittelyyn, kun taas risut, heinät ja puut poltetaan.

Kesäkuun aikana Kemijoen voimalaitosten välpistä on nostettu yhteensä 2 650 kuutiota roskaa, ja sukellusta on tehty 10 työpäivänä. Konenostoa on puolestaan tehty nyt yhteensä 40 työpäivän ajan. Kemijoki Oy:n kumppani Caverion Industria Oy vastaa välppien puhdistuksesta.

Lisätietoja
Juha Kytölahti
Kemijoki Oy, valmiuspäällikkö
Puhelin 020 703 4455
Sähköposti juha.kytolahti@kemijoki.fi


Lue lisää