Kemijoen virtaamat kasvussa - Ohijuoksutuksia Rovaniemen alapuolisille voimalaitoksille

Poikkeuksellisen runsaat sateet nostavat nyt Kemijoen virtaamaa.

Aloitamme vuodenaikaan nähden keskimääräistä suurempien virtaamien vuoksi ohijuoksutukset Rovaniemen alapuolisilla voimalaitoksilla. Rovaniemen alapuolisia laitoksia ovat Valajaskosken, Petäjäskosken, Ossauskosken sekä Taivalkosken voimalaitokset. 

Ohijuoksutukset ovat mahdollisia myös Rovaniemen yläpuolisilla voimalaitoksilla.

”Vettä on viime syksyn tavoin nyt reilusti liikkeellä. On harvinaista, että Kemijoelle osuu syystulva kahtena vuonna peräkkäin. Näyttää siltä, että tänä syksynä virtaamat nousevat jopa vuoden 2020 syksyä korkeammalle. Tulvavahinkoja ei todennäköisesti ole kuitenkaan luvassa”, Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela sanoo.

Kemijoen valuma-alueelle ennustetaan useiden kymmenien millimetrien sademääriä seuraavan viikon ajanjaksolle. Ennusteiden mukaan syksyn virtaamahuippu saavutetaan ensi viikon puolivälissä. Ennusteisiin liittyy vielä epävarmuutta siitä, tuleeko sade vetenä vai lumena ja miten nopeasti Kemijoen valuma-alueelle satanut lumi sulaa vedeksi.

”Veden lämpötila on tähän vuodenaikaan vielä sen verran korkealla, ettei jokeen vielä muodostu hyydeongelmaa tai jääpatoja. Lähiviikkojen vesisateet määrittävät joen virtaamatason, jolla lähdetään pakkasten tullessa jäädytysjuoksutuksiin”, Poikela toteaa.

Ajankohtaista vesistötietoa

Vesitilanne ja viranomaisennusteet: ympäristö.fi/vesitilanne

Kemijoen valuma-alue Suomen ympäristökeskuksen sivuilta: Mittaustietoja Kemijoen vesistöstä, mm. vedenkorkeus.

Vesiaiheista tutkittua tietoa: vesi.fi. Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja
Heikki Poikela
Käyttöpäällikkö
Kemijoki Oy
020 703 4469
heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää