Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisun vuoden 2019 isot suuntaviivat selvillä

Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisun kokonaisuuteemme kuuluu parhaan padon ohitusratkaisun hakeminen sekä vaelluskalojen lisääntymiseen sopivien alueiden kunnostaminen. Tuemme vaelluskalakantoja myös mäti- ja pienpoikasistutuksilla, joiden määrää kasvatamme vuosittain määrätietoisesti.

Keräsimme tammikuussa mielipiteitä Taivalkosken padon parhaasta ohitusvaihtoehdoista. Selvitämme nyt äänestystuloksen mukaisesti, onko Taivalkoskelle mahdollista rakentaa kalauoma. Haemme kalauoman suunnitteluun parasta mahdollista asiantuntemusta ja tapaamme maaliskuussa mahdollisia suunnittelijoita.

”Saimme alkuvuoden Ota kantaa -kampanjan ansiosta ilahduttavasti yhteydenottoja ja suosituksia. Teemme sopimuksen kalauoman suunnittelusta kevään aikana. Työ edellyttää Taivalkosken voimalaitoksen ympäristössä tehtäviä maastotöitä ja mittauksia. Syksyllä tiedämme, voiko Taivalkoskelle rakentaa kalauoman”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Vaellusesteen kiertävä kalauoma rakennetaan maastonmuotoja ja korkeussuhteita noudattaen. Kalauoman suunnittelu, luvitus ja rakentaminen kestää useita vuosia, sillä kalauoma tarvitsee esimerkiksi vesitalousluvan.

Elinympäristökunnostukset sekä mäti- ja pienpoikasistutukset vahvistavat vaelluskalakantoja

Vaelluskalakantojen edistämiseksi tarvitaan patojen ohitusmahdollisuuden lisäksi myös esimerkiksi lisääntymiseen sopivia alueita. Kemijoki Oy ryhtyy kunnostamaan kutualueita Taivalkosken yläpuolisissa sivujoissa. Myös kutualueiden kunnostushanke vie useamman vuoden. Tavoitteena on päästä aloittamaan kunnostustyöt jo ensi kesänä.

”Haemme yhteistyökumppania vaelluskalojen lisääntymisalueiden vahvistamiseksi elinympäristökunnostuksin. Uskomme yhdessä tekemiseen ja vaelluskalakantojen edistämiseen kalojen ehdoilla ja jokaisen joen ja voimalaitoksen erityispiirteet huomioiden”, toteaa Erkki Huttula.

Mäti-istitukset alkavat maaliskuun ja pienpoikasistutukset huhtikuun lopussa. Teemme mäti- ja pienpoikasistutuksia Kemi-Ounasjoen vesistössä ja sen sivujoissa. Istutukset ovat osa Kemijoki Oy:n vapaaehtoisia toimia vaelluskalakantojen palauttamiseksi.

Taivalkosken voimalaitoksella ripeä liikkeellelähtö

Taivalkosken vaelluskalaratkaisu on ajankohtainen nyt, kun Isohaarassa on padon yli noussut kalateiden kautta aikaisempaa enemmän lohia ja meritaimenia. Kalauoman rakentamistyöt alkaisivat aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua.

”Jotta pääsemme ripeästi liikkeelle, otamme ensi kesänä Taivalkoskella koekäyttöön Kalasydän-järjestelmän. Hyvä yhteistyömme Kalasydän Oy:n kanssa jatkuu. Olimme viime kesänä mukana järjestelmän testauksessa Isohaaran voimalaitoksella. Järjestelmän käyttövarmuus osoittautui testeissä erinomaiseksi”, kertoo Erkki Huttula.

On äärimmäisen tärkeää, että Isohaaran kalateiden paras mahdollinen toimivuus taataan, eikä kalojen nousua häiritä ensi kesänä. Näin saisimme oikean kuvan Kalasydän-järjestelmän potentiaalista ja kalat pääsisivät nousemaan Taivalkosken voimalaitoksen yli – siten kuin ylisiirrot ovat lupien puitteissa mahdollisia.

Kalauoman lisäksi myös Kalasydän sai tammikuisessa kyselyssämme kannatusta Taivalkosken padon ohitusvaihtoehdoksi. Rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämä järjestelmä kuljettaa vaelluskalat putkistoa pitkin vaellusesteiden yli veden virtausta hyödyntäen.

Kerromme Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä säännöllisesti. Lisätietoa hankkeesta löytyy myös Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Keminmaassa sijaitseva Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitos on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista.

Lisätietoja
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula
Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431


Lue lisää