Kemijoen Taivalkosken kalauoma on edennyt luvitusvaiheeseen

Kemijoki Oy on jättänyt Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Samalla jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin suunnittelua.

Kemijoki Oy keräsi tammikuussa 2019 kaikille avoimella kyselyllä näkemyksiä parhaasta Taivalkosken padon ohitusratkaisusta. Kyselyssä 65 % äänistä meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle. Kyselyn lopputuloksen myötä käynnistimme selvitystyön kalauoman rakentamiseksi Taivalkosken voimalaitokselle, ja kartoitimme sopivaa suunnittelukumppania, jolla olisi paras kokemus vastaavista hankkeista. Kalauoman toteutettavuussuunnittelun toteuttajaksi valikoitui Sweco.

”Olemme olleet hankkeessa mukana vuodesta 2019 ja selvittäneet sopivinta ratkaisua Taivalkosken voimalaitoksen padon ohittavalle kalauomalle. Suunnittelutyöhön on tuotu parhaita käytäntöjä ja oppeja Ruotsissa Uumajanjoella ja Vindeljoella toteuttamistamme hankkeista”, sanoo Swecon kala-asiantuntija Peter Rivinoja.

Kalauoman suunnittelun tärkein kriteeri oli kalojen käyttäytyminen eli se, miten vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan Taivalkosken padon yli. Sweco tarkasteli Taivalkosken alueelle kahdeksan vaihtoehtoista kalauoman toteutusreittiä, jotka käytiin läpi kalauomalle asetettujen tavoitteiden ja teknisen toteutettavuuden näkökulmista. 

Selvitystyössä toteutuskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi todettiin alakanavan itärannalle sijoittuva kalauoma, jonka kokonaispituus on lähes 700 metriä, keskimääräinen leveys kolme metriä ja keskikaltevuus kaksi prosenttia. Houkutusvirta-altaan tilavuus on lähes 6 000 kuutiometriä.

Havainnekuvassa kalauoma ja sen eri osia: tekninen osuus, houkutusvirta-allas ja luonnonmukainen osuus.

”Kalauoman luvitus, rakentaminen ja tutkimustuloksiin perustuva viimeistely vievät useita vuosia. Kalauoma tarvitsee vesitalousluvan, jota varten olemme nyt jättäneet hakemuksen”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Jatkamme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa hankkeen edetessä

Olemme tavanneet hankkeen eri vaiheissa Kemijoen kalatalousalueita ja osakaskuntia, Taivalkosken voimalaitosalueen naapureita sekä alueen kuntien ja viranomaisten edustajia. Kuuntelemme myös hankkeen edetessä jokivarren asukkaiden ja yhteisöjen ajatuksia Taivalkosken kalauoman toteutuksesta ja keskustelemme vaelluskala-asioista. 

”Käymme sidosryhmiemme kanssa vuoropuhelua monin eri tavoin. Olemme valmistelleet Taivalkosken vaelluskalaratkaisua vuoden 2019 alusta lähtien ja toivoneet, että vaelluskalakantojen elvyttämisestä kiinnostuneet tutustuvat hankkeeseen ja tulevat mukaan yhteistyöhön”, toteaa Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä.

Kemijoki Oy on osallistunut aktiivisesti vapaaehtoiseen yhteistyöhön osana Lapin liiton Vaelluskalatyöryhmää, joka on tuonut yhteisen pöydän ääreen kalatalousalueiden, vesivoimayhtiöiden ja Metsähallituksen edustajat sekä Luken ja ELY-keskuksen asiantuntijat. 

”Olemme käyneet työryhmässä keskustelua koko hankkeen suunnitteluvaiheen ajan ja edistäneet yhdessä ohitusratkaisun lisäksi myös sitä tukevia toimenpiteitä, kuten mäti- ja poikasistutuksia, alasvaellusratkaisuja sekä kartoittaneet sopivia alueita elinympäristökunnostuksia varten”, kertoo Lapin liiton Vaelluskalatyöryhmän projektipäällikkö Lassi Kontiosalo.

Rakennamme toimivaa jokikokonaisuutta

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa vaelluskalakantaa Kemi- ja Ounasjokeen, vaiheittain edeten ja seurantatuloksiin perustuen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii onnistuakseen monipuolisia toimenpiteitä sekä kaikkien toimijoiden, osapuolten ja sidosryhmien hyvää yhteistyötä ja hyväksyntää.

”Luvitusvaiheeseen edennyt kalauoma on merkittävä askel Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämistyössä. Pelkkä padon ohitusmahdollisuus ei kuitenkaan riitä, vaan kyseessä on kokonaisuus, johon kuuluvat myös Taivalkosken voimalaitoksen jokialueella toteutetut työt, kuten lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostukset sekä mäti- ja pienpoikasistutukset. Pidän tärkeänä, että tiivistä yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa ja että tutkimusta sekä seurantaa jatketaan hankkeen seuraavissa vaiheissa”, toteaa Kontiosalo. 

Vuodesta 2019 lähtien Taivalkosken voimalaitoksella on ollut käytössä hydraulinen Kalasydän-kalatie, joka on osoittautunut toimintavarmaksi ja tulokset rohkaiseviksi. Jatkamme Kalasydämen käyttöä ja laitteen parhaan mahdollisen potentiaalin kartoitusta myös tulevina kesinä.

Taivalkoskella on ollut kesällä 2021 koekäytössä myös Smolttisydän. Se on rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämä alasvaellusratkaisu, jonka avulla merelle vaeltavat poikaset ohjataan kulkemaan padon ohi.

Osana tavoitetta Kemijoki Oy on ollut mukana vaelluskalojen lisääntymiseen sopivien alueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa Interreg Pohjoinen -ohjelman hankkeen myötä. Interreg Pohjoinen on rajat ylittävää yhteistyötä tukeva EU-ohjelma, joka tavoittelee kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistamista valtakunnalliset rajat ylittävää yhteistyötä tukemalla.

Kartoituksen tulosten perusteella toteutimme elinympäristökunnostuksia Runkausjoella vuonna 2021. Hankkeen toteuttajana toimi Kalasydän Oy ja kunnostuksen suunnittelusta ja valvonnasta vastasi Apajax Oy. Hankkeen yhteistyötahoina ovat Kemijoki Oy ja Lapin Ely-keskus sekä Koivukylän osakaskunta.

Vaelluskalakantojen palauttamisessa ja vahvistamisessa pyritään löytämään tehokkaimmat toimenpiteet, jotka edistävät parhaiten useita tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnästä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Lupavelvoitteiden lisäksi Kemijoki Oy:n vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa mäti- ja pienpoikasistutukset, monipuolinen tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi.

Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta. Linkkien takana Kemijoki Oy:n jättämä kalauoman lupahakemus ja suunnitelma.

Lisätietoja
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410

Ismo Heikkilä
Johtaja, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää