Kemijärven yhteistyössä siirrytään seuraavaan vaiheeseen

Vesilainmukainen Kemijärven säännöstelyn kehittämishanke päättyi 28.1.2021 pidetyssä ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa. Pitkäjänteinen, hyvin sujunut ja antoisa yhteistyö tulee kuitenkin jatkumaan tulevaisuudessa uudessa muodossa Kemijärven kaupungin koolle kutsumana.

Kemijärven säännöstelyn vaikutusten vähentämiseksi on tehty järjestelmällistä työtä vuodesta 1999 lähtien. Kemijärven kaupungin ja Kemijärven kalastusalueen aloitteesta käynnistyneessä hankkeessa toteutettiin vuosina 2000–2004 laaja Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvitys, jossa esitettiin 18 suositusta säännöstelyn vaikutusten vähentämiseksi. Suositukset koskivat muun muassa kesäajan vedenkorkeuksia, vapaaehtoisia rannankunnostuksia, kantojenpoistoa, virkistyskäyttörakenteita sekä tiedotusta.

Säännöstelysuositusten toteuttamista valvoi laaja seurantaryhmä vuosina 2004–2015. Vuonna 2015 tehdyn väliarvioinnin perusteella suositukset päivitettiin vuosille 2016–2020. Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Kemijärven kaupunki, Lapin ELY-keskus, Kemijärven kalastusalue ja Kemijoki Oy.

”Vuosien 2016–2020 aikana ohjausryhmän työ on ollut tuloksellista ja antoisaa. Vielä on kuitenkin tehtävää ja Kemijärven kaupunki tulee kutsumaan yhteistyössä mukana olleet sidosryhmät koolle pohtimaan sopivaa yhteistyömallia. Kemijärven kaupungin näkökulmasta työ on ollut hedelmällistä ja toivomme sen jatkuvan jossain muodossa”, kertoo ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Teemu Kostamovaara.

Hankkeesta on laadittu loppuraportti, jossa kerrotaan tarkemmin toimenpidesuosituksista, toteutuneista toimenpiteistä ja niiden seurannasta. Raportti on luettavissa täällä.

Yhteistyössä toteutettiin useita erilaisia toimenpiteitä

Kemijärven alueella tehtiin muun muassa vapaaehtoisia rantojen kunnostuksia ja koneellista kantosavottaa. Virkistyskäyttöä varten rakennettiin laivalaitureita, laavuja ja telarantoja sekä lintutorni Kulmunkiin. Kemijärveläisille tärkeää Pöyliöjärveä kunnostettiin vedenlaadun parantamiseksi vesikasvillisuutta poistamalla, tehokalastamalla sekä valuma-alueelta tulevaa kuormitusta vähentämällä. Myös syvänteiden ilmastimet uusittiin tehokkaammiksi. Lisäksi Kemijärven rannoille on asennettu opastetauluja ja karttoja kulkemista helpottamaan.


Kuva: Kemijärven kaupunki

Mukana olleet osapuolet ovat olleet sitoutuneita eri toimenpiteiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Suosituksia toteutettiin myös kahdessa EU:n aluekehitysrahaston osarahoittamassa hankkeessa: Kemijärven moninaiskäytön ja kesämatkailun kehittäminen vuosina 2008–2011 sekä Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012–2014.

”Yhteistyön puitteissa on myös rakennettu kalahalli Kemijärvelle tukemaan ammattimaista kalastusta. Hallin rahoituksessa olivat mukana mm. Lapin ELY-keskus, Kemijärven kalastusalue sekä Kemijärven kaupunki”, Kostamovaara kertoo.

Erityisen merkityksellistä Kemijärven kaupungille ja kaupunkilaisille ovat olleet vesistön kunnostukset ja rantojen raivaukset. Tehtyjen töiden myötä veneilymahdollisuudet ja kalastus ovat parantuneet vesistöllä.

Tulevana kesänä työt jatkuvat ja esimerkiksi Kalkonniemen hiekkarantaa ryhdytään kunnostamaan.

”Kiitän kaupungin puolesta ohjausryhmää työstä alueen kehittämiseksi ja odotan innolla yhteistyön seuraavia vaiheita”, Kostamovaara toteaa.

”Yhteistyötä Kemijärven asioihin liittyen on tarkoitus jatkaa eri sidosryhmien kanssa. Kemijoki Oy on lupautunut jatkossakin rantojen ja virkistyskäytön kannalta hyviksi havaittuihin kevään ja avovesikauden vedenkorkeustasoihin sekä Pöyliöjärven ilmastimien ylläpitoon. Yhtiö osallistuu myös tuleviin Kemijärven moninaiskäyttöä palveleviin yhteistyöhankkeisiin. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita tähänastisesta yhteistyöstä”, sanoo kehittämishankkeessa Kemijoki Oy:n edustajana mukana ollut Raimo Kaikkonen.

Lisätietoja
Raimo Kaikkonen
Kemijoki Oy
Vanhempi asiantuntija
Puhelin 020 703 4435
Sähköposti raimo.kaikkonen@kemijoki.fi

Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Ympäristöasiantuntija
Puhelin 020 703 4453
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi


Lue lisää