Kemijärven säännöstelyä kehitetään kyselytutkimuksella - osallistu nyt!

Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seuraamiseksi on verkossa julkaistu kyselytutkimus, jossa selvitetään Kemijärven säännöstelyn kehittämiseen liittyvien aikaisempien säännöstelysuositusten toteutumista ja mahdollisia uusia toimenpiteitä. Kyselyyn voi vastata 18.10.2015 saakka. Linkki kyselyyn löytyy Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin kotisivuilta.

Suora linkki kyselytutkimukseen.

Nyt tehtävä kyselytutkimus liittyy tekeillä olevaan Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurannan väliraporttiin ja ehdotukseen tulevien vuosien painopisteistä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien, vuosille 2015–2020, annettavien säännöstelysuositusten päivitystyössä. Kemijärven säännöstelyn seurannan väliraportin laatii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n kanssa.

Kemijärven säännöstelyn kehittämisellä tarkoitetaan Kemijärven säännöstelyvelvoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden lisäksi tehtäviä ”vapaaehtoisia” toimenpiteitä. Säännöstelyn kehittämisen väliraportointi käsittää vuosina 2005-2015 toteutettujen säännöstelysuositusten toteutumisen kuvauksen, toimenpiteiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä ehdotuksen tulevien vuosien 2016-2020 toimenpiteistä.

Lisätiedot:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnittelupäällikkö Tomi Puustinen, tomi.puustinen@fcg.fi, p. 040 531 6970

Lapin ELY-keskus
Rakennusmestari Reijo Kallioniemi, reijo.kallioniemi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 346


Lue lisää