Kätketty aarre -konsepti ja Auttin kylä voittajaksi Arctic Design Weekin kisassa

Arctic Design Week ja Kemijoki Oy järjestivät yhteistyössä designkilpailun, jossa etsittiin hyvän elämän edellytyksiä Kemijokivarren kylissä. Voittajaksi valikoitui tiimi Autti. Ohikulkijat ajavat nykyisellään Auttin läpi pysähtymättä. Tiimi esittää Auttin kylän ‘kätkettynä aarteena’ ja nostaa esiin palveluideoita, joilla ohikulkijat saadaan pysähtymään ja jäämään kylään.

Kilpailun tavoitteena oli kehittää Kemijoen jokivarren kyläyhteisöjä yhdessä asukkaiden kanssa. Erityisesti haluttiin löytää uusia ideoita ikäihmisten hyvän elämän mahdollistamiseksi Lapissa ja laajemminkin arktisella alueella. Lopputulokset on tehty avoimen suunnittelun periaatteella ja ovat siten kaikkien käytettävissä.

Kilpailuun osallistuvat opiskelijat muotoilivat palveluita yhdessä kylien asukkaiden kanssa neljässä Kemijokivarren kylässä, joita olivat Autti, Oikarainen, Hirvas ja Juujärvi. Voittaneen Auttin ohella kunniamaininnan kisassa sai Oikaraisen tiimi.

Joukkueiden kuvat ja tunnelmia kilpailusta

Vahvuus yhteistyö kylissä, kehityskohde konseptien tarinankerronta

”Palvelukonsepti Autti – kätketty aarre valikoitui voittajaksi kolmen kriteerin perusteella. Se tuo aidosti kyläläisten äänen kuuluviin, on hyvin toteutettavissa ja sisältää jatkokehittämisen mahdollisuuksia. Konsepti voi toimia myös esimerkkinä muille kylille, ja auttaa näitä löytämään omat salatut aarteensa”, kertoo juryn puheenjohtaja, Lapin yliopiston muotoiluprofessori Satu Miettinen.

”Koko Arctic Design Weekin kilpailussa korostui upealla tavalla opiskelijoiden ja kyläläisten yhteistyö osana muotoiluprosessia. Kehityskohteena jury näkee puolestaan opiskelijoiden tarinankerrontataidot. Sitä haluamme esimerkiksi oppilaitosten puolelta tuoda vahvemmin osaksi koulutusta.”

Arktinen suunnittelu tunnetuksi, kyliin elinvoimaa

Juryn kansainvälisistä jäsenistä Surya Vanka, Chair of IDSA 50 yr’s anniversary conference US, totesi: ”Arktinen design ei ole vielä suunnittelun valtavirtaa. Arctic Design Week tekee ainutlaatuista työtä pohjoisten alueiden muotoilun tunnettuuden hyväksi. Aivan erityistä on työskentelytapa, jossa opiskelijat ja paikalliset ihmiset luovat asioita yhdessä.”

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen edusti juryssa yrityskenttää. ”Maailma muuttaa muotoaan nopeasti. Useissa Lapin kylissä halutaan löytää uusia tapoja kylän elinvoiman ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Koimme erityisen tärkeäksi, että voittaja ja muut kilpailukonseptit painottivat kunkin kylän omia lähtökohtia. Seuraamme yhtiönä tätä kehitysprosessia myös jatkossa.”

Palvelumuotoilukilpailun tiimeissä oli useiden alojen opiskelijoita Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmista. Opiskelijat edustavat muun muassa muotoilukoulutusta, sosiologiaa, gerontologiaa, fysioterapiaa, matkailua, tietotekniikkaa ja kasvatustiedettä.

Lisätietoa

Kilpailun tuottaja Päivi Tahkokallio, toimitusjohtaja,
Tahkokallio Design+ 

Lapin yliopisto, muotoiluprofessori Satu Miettinen

Kemijoki Oy, Tarja Zitting-Huttula, johtaja, yritysvastuu,
tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi, puh. 020 703 4414

Taustatietoa Hyvä elämä kylissä -designkilpailusta

Arctic Design Weekin design-kilpailuun osallistuneiden kylien asukasmäärä vaihteli sadasta seitsemäänsataan, ja useimmissa kylissä valtaosa asukkaista on jo nyt yli 60-vuotiaita.

Tiimit työskentelivät nimikkokylänsä kanssa kuukauden ajan. Kilpailu huipentui Rovaniemellä keskellä Arctic Design Weekiä 18. Ja 19. helmikuuta 24 tunnin mittaiseen loppurutistukseen, jossa Suomen parhaat muotoilutoimistot Creadesign, Diagonal, Muotohiomo ja Palmu tukivat tiimejä palvelukonseptin muotoilemisessa valmiiksi.

Juryn kokoonpano

Satu Miettinen, muotoiluprofessori, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta
Oskar Juhlin, professori, Tukholman yliopiston Mobile Life Vinn Excellence Center
Tuomas Timonen, toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
Surya Vanka, Chair of IDSA 50 yr’s anniversary conference


Lue lisää