Kartoitamme tekojärvien linnustoa ja tuemme merikotkien rengastustyötä tänäkin kesänä

Jatkamme yhteistyötämme Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen linnustoselvityksessä ja alueen merikotkien rengastamisessa. Yhteistyössä on järjestetty myös esimerkiksi merikotkan satelliittiseuranta sekä asennettu pesäkamera merikotkien pesäelämän seuraamiseksi.

Kuva: Olli-Pekka Karlin

Tekojärvien alueella pesii nykyisin noin 27–30 merikotkaparia, joiden lisäksi alueelta löytyy kymmeniä muitakin lintulajeja. Alueen linnustosta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, sillä viimeisin selvitys tekojärvillä tavattavista lintulajeista ja niiden lukumääristä on valmistunut noin 30 vuotta sitten. Nykyistä linnustoa lähdettiin kartoittamaan vuonna 2020, ja selvitystyön on määrä jatkua vuoden 2022 loppuun asti. Kemijoki Oy korvaa selvitystyöstä Lapin lintutieteelliselle yhdistykselle aiheutuvia kustannuksia.

Työn osana tekojärvien alueella toteutettiin kesäkuun alussa linnustolaskentoja. Laskennassa alueella havaittiin 54 eri lintulajia ja 1 384 lintuyksilöä, joiden joukossa oli myös muutamia tekojärvien alueella harvinaisempia lintuja.

”Suokukkoja laskettiin melkein sata, ja myös haapanoita oli paljon aiempiin vuosiin verrattuna. Merimetsot ovat myös tekojärvien alueen vakiolaji, vaikka eivät alueella pesikään. Varmasti kesän yllättävin havainto oli kuitenkin noin 60 yksilön pikkulokkikolonia”, kertoo Lapin lintutieteellisen yhdistyksen Olli-Pekka Karlin.

Kesän laskennassa havaittiin aiempia laskentakertoja vähemmän kahlaajalintuja. Määrän taustalla on viime vuoteen verrattuna korkeampi vedenpinta, jonka vuoksi kahlaajien pesimiskäytössä olevat hiekkasärkät ovat jääneet järviveden alle.

Laskentareissulla oli mukana myös Kemijoki Oy:n tuore asiantuntija Jenni Putaansuu, jolle matka tekojärville oli hänen ensimmäisensä. Alueen komeat maisemat tekivät Jenniin heti vaikutuksen.

”Kiersimme tekojärvien ranta-alueita ja saaria. Lokan ja Porttipahdan alue on valtava ja aava pitkien välimatkojen alue, jossa on jopa hieman merellinen tunnelma”, Putaansuu kuvaa.

Merikotkien rengastukset käynnistyivät puolestaan kesä-heinäkuun vaihteessa. Metsähallitus määrittää ensin pesien sijainnit alueella tekemillään helikopterilennoilla, jonka jälkeen lintutieteellisen yhdistyksen rengastajat matkaavat pesien luokse ja merkitsevät uudet merikotkapoikaset. Valtaosaan pesistä pääsee kävellen tai autoteitse, mutta joidenkin pesien saavuttaminen vaatii veneilyä. Rengastuksesta koituvien kustannusten korvaamisen lisäksi Kemijoki Oy on kuljettanut rengastajia veneellä saarille ja paikkoihin, jotka ovat teitse vaikeasti saavutettavissa.

Merikotkan pesäkameraseurantaa yritetään uudelleen ensi vuonna

Linnustoselvityksen ja rengastuksen ohella tuimme elokuussa 2020 pesäkameran asentamista merikotkien pesäelämän seuraamiseksi. Kameran avulla on tarkoitus tutkia erityisesti sitä, mitä tekojärvien alueen merikotkat syöttävät poikasilleen. Pesäkameraseurantaa ei tänä vuonna saatu toteutettua, sillä merikotkat eivät pesineet kamerallisessa pesässä, vaikka kameraan tallentuikin kahden merikotkan lyhyt vierailu pesällä. Kamera on edelleen asennettuna pesään, ja seurantaa on tarkoitus kokeilla uudestaan ensi vuonna.

Merikotkien elämää seurataan pesän ulkopuolellakin, sillä Kemijoki Oy on vuodesta 2019 alkaen tukenut yhden tekojärvien alueen merikotkan satelliittiseurantaa. Merikotka on liidellyt pitkin Pohjoismaita ja palannut yleensä kesäisin tekojärville.

”Merikotka liikkuu paljon. Vuoden 2020 aikana merikotka on talvehtinut Tukholman lähellä, ja hiljattain se vietti pari viikkoa Lokan tekojärven alueella. Kesäkuun lopussa kotka oli Pohjois-Norjan Porsangerinvuonolla”, Karlin kertoo.

Yhteistyöhankkeet ovat osa laajempaa tekojärvien ja Lokan ja Porttipahdan alueen kehittämishanketta.

Lisätietoja
Jyrki Autti
Aluepäällikkö, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4425
Sähköposti jyrki.autti@kemijoki.fi


Lue lisää