Kari Pehkonen Kemijoki Oy:n Lieksan- ja Kymijoen aluepäälliköksi

Lieksan- ja Kymijoen pitkäaikainen aluepäällikkö Helena Ylihurula siirtyy uuteen rooliin Kemijoki Oy:n Strategia- ja kehitysyksikköön. Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikön tehtävässä aloittaa kokenut vesivoimaosaaja Kari Pehkonen, jolla on yli 20 vuoden kokemus patoturvallisuudesta huolehtimisesta ja vesistösäännöstelystä.

Lieksan- ja Kymijoen pitkäaikainen aluepäällikkö Helena Ylihurula siirtyy uuteen rooliin Kemijoki Oy:n Strategia- ja kehitysyksikköön. Ylihurula on toiminut aluepäällikkönä viisi vuotta ja kaiken kaikkiaan hänellä on takanaan yli 20 vuoden ura vesivoimatuotannon parissa.

”Vuodet aluepäällikkönä ovat olleet mielenkiintoisia ja monipuolisia. Olen saanut tutustua toiminta-alueemme ihmisiin ja yhteistyötahoihin. Odotan innostuneena kehityspäällikön työtehtäviä ja oman vesivoimaosaamisen karttumista uudesta näkökulmasta”, Helena Ylihurula kertoo.

Voimalaitosvierailut ovat hyväksi havaittu tapa esitellä vesivoimaa sekä Kemijoki Oy:n paikallista toimintaa. Helena toivookin, että erilaisten tilaisuuksien, kuten yhdessä kumppaneidemme kanssa toteutettavien avoimien ovien päivien, järjestäminen on taas pian mahdollista.

Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikön tehtävässä aloittaa kokenut vesivoimaosaaja Kari Pehkonen, jolla on yli 20 vuoden kokemus patoturvallisuudesta huolehtimisesta ja vesistösäännöstelystä. Pehkonen on työskennellyt viimeiset vuodet Kemijoki Oy:llä vanhempana patoturvallisuuden asiantuntijana, ja uuden roolin lisäksi patoturvallisuuteen liittyvät tehtävät kulkevat edelleen Pehkosen mukana. Ennen Kemijoki Oy:lle siirtymistä Pehkonen työskenteli valtion aluehallinnossa Kainuussa.

”Aluepäällikön roolissa minua kiehtoo erityisesti työskentely yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Rohkaisenkin kaikkia ottamaan yhteyttä, mikäli mielessä on kysymyksiä esimerkiksi Pankajärven säännöstelyyn tai Lieksanjoen voimalaitosten käyttöön liittyen”, Kari Pehkonen sanoo.

Pehkonen haluaa myös muistuttaa Kemijoki Oy:n palautekanavasta, jonka kautta yhteydenotot hoituvat kätevästi.

Kuvateksti: Kari Pehkonen oli suunnittelemassa ja toteuttamassa Suomen ensimmäistä smolttien alasvaellusratkaisua Pankakosken voimalaitokselle Lieksaan. Kuva ratkaisun vihkiäisistä kesäkuulta 2021.

Kemijoki Oy:n alueorganisaatio

Toiminta-alueemme on jaettu kolmeen osaan: Kitisen joki ja Lokan ja Porttipahdan tekojärvet, Kemijoki ja Kemijärvi sekä Lieksanjoki ja Kymijoki. Kullakin alueella on oma aluepäällikkö.

Aluepäälliköiden työ on vahvasti sidoksissa Kemijoki Oy:n yritysvastuutavoitteiden toteutumiseen. Aluepäällikkömme huolehtivat paikallisesta sidosryhmätyöstä ja osallistuvat alueellisen toiminnan kehittämiseen. He toimivat myös kontaktihenkilöinä muun muassa jokivarsien asukkaille, kalatalousalueille, yrityksille ja viranomaisille sekä osallistuvat paikalliseen vuoropuheluun.

Lisätietoja
Kari Pehkonen
Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikkö, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4450
Sähköposti kari.pehkonen@kemijoki.fi


Lue lisää