Kalatalouden tohtori kädet vedessä: Aki Mäki-Petäys

Aki Mäki-Petäys aloitti Voimalohi Oy:n toimitusjohtajana maaliskuussa. Haastattelimme toimitusjohtajaa hänen työstään ja taustastaan sekä kysyimme, mitä Voimalohi Oy:lle kuuluu.

Seinäjoella syntynyt ja Oulussa sekä Kajaanissa kasvanut Mäki-Petäys on työskennellyt kalatalouden ja ympäristöasioiden parissa jo pitkään. Hänellä on kalabiologian tohtoritutkinto Oulun yliopistosta sekä yli kahden vuosikymmenen työkokemus julkiselta sektorilta.

Uransa alkuaikoina Mäki-Petäyksen työ keskittyi Koillismaan taimenten elinympäristötutkimuksiin ja -mallinnuksiin.

”2000-luvun alussa valtakunnallisesti tapetille nousseet vaelluskalakysymykset siirsivät työn painopistettä vähitellen kohti pohjoisen jokia ja lohia”, Mäki-Petäys kuvaa.
Tutkimusrahoituksen kasvaessa Mäki-Petäys johti useita tutkimusprojekteja. Mieleen on jäänyt erityisesti vuonna 2010 luotu Vaelluskalafoorumi, joka toi yhteen eri toimijoita.

”Foorumilla tutkimuslaitokset, viranomaiset ja vesivoimayhtiöt tekevät yhdessä työtä kartoittaakseen ongelmia ja etsiäkseen niihin ratkaisuja. Foorumi on Euroopassakin ainutlaatuinen, sillä se tuo yhteen eri intressien edustajat”, Mäki-Petäys kertoo.

Vaelluskalafoorumin työ jatkuu edelleen.

Tutkijasta toimitusjohtajaksi

Työskenneltyään yli 25 vuotta tutkijana Mäki-Petäys päätti hakea Voimalohi Oy:n toimitusjohtajaksi viime syksynä.

”Ajattelin, että olisi mielenkiintoista katsoa kala-asioita käytännön näkökulmasta ja päästä samalla soveltamaan tutkimusmaailmassa kerättyä tietoutta. Katson asioita nyt eri puolelta pöytää”, hän toteaa.

Siirtyminen tutkijasta yrityselämään on tarkoittanut, että hän on opetellut runsaasti uusia asioita. Mäki-Petäys on pitänyt toimitusjohtajan laajasta työnkuvasta. Myös omistajayhtiöiltä saatu tuki on ollut tärkeää.

”Omistajayhtiöt ovat ottaneet erittäin positiivisesti vastaan. Kaikki pyydetty tuki on saatu”, hän sanoo.

Voimalohi Oy kasvattaa ja istuttaa vaelluskaloja

Kahden vesivoimayhtiön – Kemijoki Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n – yhteisomistuksessa oleva Voimalohi Oy perustettiin vuonna 1987 vastaamaan omistajayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden hoidosta. Voimalohi Oy kasvattaa kahdessa kalanviljelylaitoksessa sekä 13 luonnonravintolammikossa kaloja, joita istutetaan Kemijoen ja Iijoen jokisuistoihin merelle sekä molempien jokien vesistöalueille. Tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti mahdollisimman elinkelpoisia poikasia molempien jokien istutusvelvoitteiden täyttämiseen.

Voimalohi Oy:n kalanviljelylaitoksissa Iijoen Raasakassa ja Kemijoen Ossauskoskella tuotetaan merilohen ja meritaimenen smoltti-istukkaita merialueen istutuksiin.

Lisäksi yhtiö istuttaa merialueelle runsaasti myös luonnonravintolammikoissa tuotettua siikaa, sekä sisävesialueille taimenta, kirjolohta, kuhaa ja harjusta. Sekä Kemijoen että Iijoen suistoissa pyydetään myös nahkiaisia, joita ylisiirretään patojen yläpuolisille jokialueille.

Lisäksi yhtiö on aloittanut lohen ja taimenen mäti- ja poikasistutukset Ii- ja Kemijoen rakentamattomille jokiosuuksille tukeakseen jokien vaelluskalakantojen palauttamisen tavoitteita.

Uusi toimitusjohtaja pyrkii edistämään Voimalohi Oy:n tekemää yhteistyötä tutkimuslaitosten ja Luonnonvarakeskus Luken kanssa. Kalojen laitoskasvatuksessa yhteistyö on jo käynnissä.

Kesäisin työntekijöiden määrä yli kaksinkertaistuu

Mäki-Petäys kuvaa Voimalohi Oy:n 11 hengen työntekijäporukan koostuvan rautaisista, kokeneista ja työlleen omistautuneista ammattilaisista.

Yhtiössä pitää kiirettä koko avovesikauden. Kausi alkaa keväällä smolttien istutuksella Kemi- ja Iijokien suistoalueisiin ja päättyy syksyllä, kun luonnonravintolammikoille aiemmin tuodut kalanpoikaset siirretään istutusalueille. Kesän ja syksyn aikana kaloja istutetaan järviin ja patoaltaisiin.

Tänä aikana myös työntekijöiden määrä yli kaksinkertaistuu, kun mukaan tulee 15 määräaikaista työntekijää.

”Säpinää ja toimintaa riittää koko porukalle aina lokakuun loppuun asti”, Mäki-Petäys kuvaa.

Mutta mitä Voimalohi Oy:n toimitusjohtaja tekee vapaa-ajallaan?

Hän kertoo harrastavansa metsästystä ja eränkäyntiä. Ja tietysti kalastusta, jota hän on harrastanut jo yli 40 vuotta.


Lue lisää