Kalasydän veteen Kemijoen Taivalkoskella

Kemijoen Taivalkoskella on tänä kesänä koekäytössä Kalasydän, jossa kalat siirtyvät veden virtausta hyödyntäen putkistoa pitkin padon yli. Kemijoki Oy oli mukana järjestelmän testauksessa Isohaaran voimalaitoksella jo edellisenä kesänä.

Taivalkoskelle juhannuksen jälkeen saapuvaa laitteistoa on päivitetty talven aikana. Viime kesän opit Isohaaran voimalaitokselta näkyvät esimerkiksi Kalasydämen toimilaiteteknologian, tekoälysovelluksen ja siihen liittyvän konenäön parannuksina.

”Kalasydämen kehitystyö jatkuu Taivalkoskella. Lohen hakeutuminen järjestelmään vaihtelee laitteiston asemoinnin ja asennon mukaan. Testaamme talven aikana rakennettua uutta houkutusvesiputkistoa, joka mahdollistaa entistä suurempien houkutusvesimäärien käytön”, kertoo rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n Mika Sohlberg.

Kalasydämen ylösajo Taivalkoskella vaatii useamman ihmisen muutaman viikon työpanoksen, koska järjestelmän virittäminen täyteen toimintakuntoon vie uudessa paikassa oman aikansa.

”Teemme Taivalkoskella Kalasydämen hienosäätöjen lisäksi yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Luke tarkastaa putkistoa pitkin siirtyneiden kalojen kunnon ja merkitsee ylisiirtyneitä kaloja. Olemme tyytyväisiä tuloksiin, jos kolmannes mutta mieluummin puolet Isohaaran kalaportaista nousseista lohista löytää järjestelmää pitkin tiensä Taivalkosken padon yli”, Sohlberg sanoo.

Kalauoman suunnittelu etenee

Haimme keväällä Taivalkosken padon kiertävälle kalauomalle suunnittelijaa ja tehtävään valittiin suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys Sweco.

Taivalkosken kalauoman paikallisen teknisen suunnittelun tekee Swecon Oulun yksikkö. Työssä hyödynnetään Swecon kansainvälistä osaamista vaellusesteiden ohitusratkaisuista. Swecon asiantuntijat ovat suunnitelleet esimerkiksi Ruotsissa useita kohteita, joiden toteutuksesta on kerätty tietoa vaelluskaloille parhaiten sopivista ratkaisuista. Kokemusperäisen tiedon lisäksi Sweco nojaa suunnittelussa alan suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.

Kalauoman toteutettavuusselvitys alkoi vaihtoehtojen tarkastelulla. Taivalkosken alueelle on hahmoteltu mahdollisimman idearikkaasti erilaisia kalauoman toteutusmahdollisuuksia. Lähes 10 vaihtoehtoista toteutustapaa käydään seuraavaksi läpi kalauomalle asetettujen tavoitteiden ja niiden teknisen toteutettavuuden näkökulmista.

Tärkein kriteeri suunnittelulle on kalan käyttäytyminen: vaihtoehtoisista toteutustavoista korkealuokkaisimmaksi valikoituu kalauoma, jota pitkin vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan Taivalkosken padon yli.

Kalauoman toteutettavuusselvityksen lopputulos on selvillä syksyllä.

Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitos. Kemijoen vesistössä on yli 20 voimalaitosta, jotka tuottavat runsaan kolmanneksen Suomen uusiutuvasta vesisähköstä.

Lisätietoja
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula
Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431


Lue lisää