Kalasydän Oy:n kalatieratkaisua pilotoidaan Kemijoen suulla

Kemijoella on tänä kesänä testattu rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää uudenlaista kalatieratkaisua. Kalatieratkaisu on ollut Kemijoen suulla Isohaaran voimalaitoksella, joka on PVO:n omistuksessa.

Kalasydämen tuottaman ratkaisun lappotekniikka ohjaa vaelluskalan houkutusvirtaaman avulla alajuoksulta voimalaitoksen yli jokea ylöspäin. Ratkaisun etuna on sen liikuteltavuus ja se on osoittautunut toimintavarmaksi.

Kalatieratkaisua on pilotoitu aiemmin myös Paltamossa Luonnonvarakeskuksen tutkimusasemalla sekä Oulujoessa. Heinäkuussa Kemijoen suulle asennettu kalatieratkaisun pilotointi kerää dataa arviolta syyskuun puoliväliin asti, jonka jälkeen tulokset käydään läpi.

”Kemijoki Oy:llä seurataan tiiviisti ja suurella mielenkiinnolla kalatieratkaisun kehitystyötä ja pilotoinnin tuloksia. Uskomme, että tämän kesän aikana saadut tulokset tarjoavat ideoita ratkaisun jatkojalostukseen ja tärkeää dataa kehitystyöhön,” toteaa toiveikkaana Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Kalasydän-hanke on saanut kärkihankerahoitusta Maa- ja metsätalousministeriöltä. Myös Kemijoki Oy on antanut hankerahoitusta yhdessä Fortum Power and Heat Oy;n, PVO-Vesivoima Oy:n, UPM Energy Oy:n ja Kalasydän Oy:n kanssa.


Lue lisää