Kalasydän on potentiaalinen vaellusyhteysratkaisu rakennetuille joille

Toimivat vaellusratkaisut rakennetaan tulosten perusteella vaiheittain edeten, ja niin, että työssä huomioidaan jokaisen voimalaitoksen ja joenosan ominaispiirteet. Tällä ajatuksella olemme käyttäneet Kalasydän-järjestelmää Taivalkosken voimalaitoksella kesät 2019 ja 2020 sekä keränneet tietoa järjestelmän tehokkuudesta ja kalojen käyttäytymisestä.

Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Voimalohi Oy toteuttivat Isohaaran ja Taivalkosken alueella telemetriaseurantaa kesällä 2020. PIT-merkein ja radioanturein merkittyjen lohien liikkeitä seurattiin Isohaaran voimalaitokselta Kalasydämen läpi Taivalkosken voimalaitoksen yläpuolelle.

Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n tytäryhtiö Voimalohi Oy oli tutkimuksen tilaaja ja Luke vastasi tutkimustyöstä. Luken tutkijoiden Riku Rinnevallin, Panu Orellin ja Mikko Jaukkurin Patoaltaasta kalasydämeen: lohien telemetriaseuranta Kemijoella -raportin johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että Kalasydän vaikuttaa potentiaaliselta vaellusyhteysratkaisulta rakennetuille joille.

Kalasydän on osoittautunut toimintavarmaksi ja tulokset rohkaiseviksi

Luken yhden kesän tutkimustyön perusteella Kalasydän on vaellusratkaisuna yhtä tehokas tai hieman tehokkaampi kuin Oulujoen Merikosken kalatiet: Kalasydän-järjestelmän läpäisytehokkuus lohille oli noin 21%, kun vuosien 2010–2012 seurannassa Oulujoen Merikosken kalateiden läpäisytehokkuus oli lohille keskimäärin noin 18%.

Läpäisytehokkuus kertoo, kuinka moni kalatien alapuolelle hakeutuva kala läpäisee koko kalatien.

”Kalasydän-järjestelmän läpäisytehokkuuden arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi tarvitaan lisätutkimusta. Luken kesän 2020 tutkimustulokset ovat kuitenkin vähintäänkin rohkaisevia. Uutena innovaationa Kalasydämen toiminnasta oli vielä muutama vuosi sitten hyvin rajallisesti kokemusta. Siksikin arvostamme Kemijoki Oy:n mahdollistamaa Kalasydämen käyttöä ja sitä myöten myös järjestelmän jatkokehitystä”, toteaa Kalasydän Oy:n hallituksen puheenjohtaja Magnus Breitenstein.

Telemetriatutkimus Isohaaran ja Taivalkosken alueella jatkuu ensi kesänä. Ensi syksynä ymmärrämme jo paremmin esimerkiksi viime kesän luonnonolosuhteiden – kuten tavallista myöhäisemmän ja pitkän tulvajakson sekä nopeasti lämmenneen veden – vaikutusta kalojen käyttäytymiseen.

Taivalkoskella edetään tulosten perusteella

Telemetriaseurannan tavoitteena oli selvittää lohien vaelluskäyttäytymistä Isohaaran ja Taivalkosken voimaloiden välillä. Taivalkosken padon yli Kalasydän-järjestelmän kautta kulkevien kalojen määrään vaikuttaa vaellusratkaisun lisäksi oleellisesti myös Isohaaran kalateiden toimivuus.

Kemijoki Oy on ollut alusta alkaen mukana Kalasydämen pilotoinnissa ja kehitystyössä. Kesällä 2017 järjestelmää pilotoitiin Paltamossa ja Merikoskella, vuonna 2018 testaukset siirtyivät Isohaaraan ja Taivalkoskella Kalasydän on ollut käytössä nyt kahtena kesänä.

”Hydraulisesti toimiva vaellusyhteysratkaisu on osoittautunut Taivalkosken voimalaitoksella toimintavarmaksi. Kalasydämen läpäisytehokkuus on jo saavuttanut Merikosken kalateiden tason ja kehityspotentiaalia on edelleen. Tästä on hyvä jatkaa myös Smolttisydämen testaus- ja kehitystyötä”, sanoo Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä.

Smolttisydän on alasvaellusratkaisu, jonka toimintaperiaate perustuu Kalasydän-ratkaisuun. Laitteen avulla luodaan houkuttelevat olosuhteet voimalaitoksen turbiiniaukkojen yläpuolella, jotta merelle vaeltavat poikaset löytävät laitteen ja kulkevat sen avulla padon ohi alajuoksulle.

Smolttisydäntä testataan ensi kesänä Taivalkoskella. Taivalkoskella on myös käynnissä kalauoman yksityiskohtainen suunnittelutyö. Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy lisää tietoa Kemijoki Oy:n verkkosivuilta. Taivalkosken voimalaitos on Isohaaran yläjuoksulla seuraava vesivoimalaitos. PVO-Vesivoiman omistama Isohaara on Perämereen laskevan Kemijoen ensimmäinen voimalaitos, jolla on kaksi kiinteärakenteista kalatietä.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen, vaiheittain edeten ja seurantatuloksiin perustuen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii onnistuakseen monipuolisia toimenpiteitä sekä kaikkien toimijoiden, osapuolten ja sidosryhmien hyvää yhteistyötä ja hyväksyntää.

Lisätietoja
Ismo Heikkilä
Johtaja, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää