Kalasydän laskettiin veteen Taivalkosken voimalaitoksella

Laskimme kesäkuun lopussa hydraulisen Kalasydän-kalatien veteen Taivalkosken voimalaitoksella. Kalasydämen avulla vaelluskalat, kuten lohi ja meritaimen, pääsevät nousemaan voimalaitoksen yli järjestelmää pitkin. Kalasydän on toiminnassa kesän ajan ja sen toimintaa seurataan aktiivisesti.

Kalasydämen asennustyöt käynnistyivät kesäkuun viimeisellä viikolla. Järjestelmä laskettiin veteen jokirannasta Taivalkosken voimalaitoksen alapuolella, minkä jälkeen voimalaitoksen turbiinit pysäytettiin hetkellisesti jotta Kalasydän voitiin turvallisesti uittaa ja kiinnittää paikalleen voimalaitoksen välittömään läheisyyteen.

Kalasydäntä testattiin jo viime kesänä, ja järjestelmäpilotoinnista saadut kokemukset osoittivat Kalasydämen olevan lupaava vaelluskalaratkaisu Taivalkoskelle. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella järjestelmää on kehitetty entisestään.

”Viime kesän jälkeen Kalasydämen järjestelmäautomaatiota ja kamerajärjestelmää on paranneltu. Parempien kameroiden ansiosta saadaan nyt terävämpää kuvaa järjestelmän läpi kulkevista kaloista”, kertoo Kalasydän Oy:n Mika Sohlberg.

Isohaaran kalateillä on tärkeä rooli Kalasydämen kannalta, sillä lohikalojen tulee ylittää Isohaaran voimalaitos päästäkseen Taivalkoskelle. Isohaaran kalateihin asennettujen laskurien avulla voidaan selvittää, kuinka moni lohikala on kulkenut padon yli, ja tiedon avulla pystytään samalla laskemaan, kuinka moni Isohaaran ylittäneistä lohikaloista jatkaa matkaansa Taivalkoskelle.

”Tämän kesän tavoitteena on saada 65‒75 prosenttia Isohaaran ylittävistä lohikaloista kulkemaan Kalasydämen läpi Taivalkosken voimalaitoksen yli”, Sohlberg sanoo.

Kalauoman suunnittelu jatkuu

Kemijoki Oy etenee ohitusratkaisun kanssa myös toista polkua ja jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauoman jatkotyöstöä teknisen suunnittelun valmistuttua. Jatkotoimenpiteet ja niiden aikataulutus selkeytyvät syksyn 2020 aikana.

Selvitämme lisäksi Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa telemetriatutkimushankkeessa lohien vaelluskäyttäytymistä Isohaaran ja Taivalkosken voimaloiden välillä. Tutkimuksella pyritään saamaan tarkempaa tietoa kalojen uintireiteistä ja käyttäytymisestä voimalaitosaltailla sekä hakeutumisesta Kalasydämeen ja sitä kautta Taivalkosken voimalaitoksen yli. Samalla arvioidaan myös lohien joutumista pyynnin kohteeksi.

Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Ismo Heikkilä
Johtaja, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää