Jaoimme yli 50 stipendiä ja kolme tunnustuspalkintoa toiminta-alueemme opiskelijoille ja oppilaille osana 70-vuotisjuhlavuottamme

Tänä vuonna myönnämme stipendejä toimialueemme yläasteiden, lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijoille ja oppilaille sekä tunnustuspalkintoja Lapin ammattikorkeakoulun ansioituneille opinnäytetöille. Tuemme juhlavuotenamme oppilaitoksia yhteensä 30 000 euron edestä.

Jaoimme toiminta-alueellamme stipendejä kahdentoista yläasteen yhdeksäsluokkalaisille, seitsemälle lukiolle ja kahdelle ammattiopistolle. Myönsimme stipendejä yhteensä 52 henkilölle noin 12 000 eurolla Kemi- ja Lieksanjoen alueilla. Jaamme juhlavuotenamme stipendejä myös vuoden lopussa valmistuville abiturienteille ja ammattiopistojen opiskelijoille. 

Palkitsemisen kohteena olivat muun muassa Keminmaan ja Ounasvaaran lukioiden opiskelijat. Keminmaan lukio osallistui lukuvuonna 2022–2023 valtakunnalliseen Tutki, kokeile, kehitä -kilpailuun ja pärjäsi voitokkaasti matematiikan, fysiikan ja kemian aihealueiden parissa. Stipendeillä palkitut Keminmaan lukion toisen vuoden opiskelijat olivat kilpailussa mukana. 

”Pääsimme viime lukuvuonna mukaan Tutki, kehitä, kokeile -kilpailuun kovatasoisten lukioiden joukkoon ja iloksemme voitimme muutamankin palkinnon. Kilpailuun osallistuneet opiskelijamme ovat huipputyyppejä, ja on hienoa nähdä, että he saavat tunnustusta tekemästään työstä. Olemme stipendeistä todella kiitollisia”, kertoo Keminmaan lukion opettaja Pekka Juopperi. 

Ounasvaaran lukiossa viiden palkitun joukossa ovat Rovaniemellä valmistuneet Ella Herva ja Jatta Sieppi, jotka molemmat valmistuivat ylioppilaaksi ja suorittivat sähköalan perustutkinnon. ”On hienoa, että opiskelijoita muistetaan tällä tavoin. Olen todella iloinen saamastani tunnustuksesta”, Ella kiittelee. ”Stipendi oli ihana yllätys. Tuntuu hienolta kunnianosoitukselta, että vuosien uurastus ja vaivannäkö palkittiin”, Jatta kertoo hymyillen.


Kuvassa Ounasvaaran lukiosta valmistunut Ella Herva. 

Kuvassa Ounasvaaran lukiosta valmistunut Jatta Sieppi. Kuvaaja: Seija Koskela. 

”Stipendiohjelmamme perustuu Kemijoki Oy:n yhtiökokouksen juhlavuodelle myöntämään yleishyödylliseen lahjoitusrahaan. Halusimme muistaa stipendiohjelmalla toimintapaikkakuntiemme nuoria heidän tekemästään ahkerasta työstä”, Kemijoki Oy:n johtaja Tarja Zitting-Huttula avaa, ja jatkaa: ”Stipendit kohdennettiin opiskelijoille ja oppilaille, jotka ovat erityisesti ansioituneet luonnontieteissä tai jotka ovat kiinnostuneita energia- tai ilmastokysymyksistä.”  

Kolme tunnustuspalkintoa Lapin AMK:n opinnäytetöille ja lahjoitus stipendirahastoon 

Palkitsimme Kemijoki Oy:n perinteisillä tunnustuspalkinnoilla kolme Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyötä. Osana monipuolista oppilaitosyhteystyötämme jaamme vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille opinnäytetöille, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. 

Tuhannen euron arvoisen tunnustuspalkinnon sai liiketalouden tradenomiksi loppukesästä valmistuva Sirpa Paakkola. Hänen opinnäytetyönsä tarkastelee kirjanpidon tehostamista ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn avulla. ”Tutustuin alun perin tekoälyn maailmaan ollessani vaihdossa Yhdysvalloissa Kansasissa. Aihetta oli erittäin mielenkiintoista tutkia, ja opin opinnäytetyöni valmistelun aikana paljon uutta. Olin todella yllättynyt ja iloinen, kun sain tietää työni saamasta tunnustuksesta”, Sirpa kertoo tyytyväisenä. 

Kemijoki Oy:n stipendirahasto myönsi 500 euron suuruisen tunnustuspalkinnon metsätalouden koulutusohjelmasta metsätalousinsinööriksi valmistuneille Aleksi Alakylmäselle ja Maria Pulkkiselle. Aleksi ja Maria suunnittelivat ja toteuttivat toiminnallisessa opinnäytetyössään oppaan marja- ja sienipaikkojen etsimiseen avointa paikkatietoa hyödyntämällä. 

Toisen 500 euron suuruisista tunnustuspalkinnoista sai Elina Alamäki, joka valmistui liiketalouden tradenomiksi. Elinan opinnäytetyö käsittelee osakeyhtiön sukupolvenvaihdosta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää eri vaihtoehtoja sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle ja niiden veroseuraamuksille sekä havainnoida toteuttamistapoja ja veroseuraamuksia laskelmien avulla. 

Yhtiökokouksen myöntämästä lahjoitusrahasta kohdensimme 15 000 euroa Lapin ammattikorkeakoulun Kemijoki Oy:n stipendirahastoon. Lapin AMK:n opiskelijat hoitavat rahastoa ja sijoituksia projektina, josta he saavat opintopisteitä. 

Onnittelemme lämpimästi stipendin ja tunnustuspalkinnon saaneita ja kaikkia valmistuneita! 

Lisätietoja 

Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, ihmiset ja viestintä
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4414
Sähköposti tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi 


Lue lisää