Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjaus käynnistyy

Aloitamme Kymijoen varrella sijaitsevan Inkeroisten vesivoimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksen toukokuun 2021 puolivälissä. Töiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Peruskorjauksen ei odoteta vaikuttavan vuoden 2021 aikana liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla.

Kemijoki Oy:n ennakoivan ja tarpeeseen perustuvan huoltotoiminnan tavoitteena on ylläpitää voimalaitosten korkeaa käytettävyyttä sekä taata tuotantojärjestelmän työ- ja ympäristöturvallisuus.

Vuonna 1922 valmistuneen Inkeroisten voimalaitoksen korjaustyöt kohdistuvat patorakenteisiin. Kunnostamme esimerkiksi patorakenteiden kiviverhouksia, korjaamme betonipatorakenteita ja parannamme pato- ja kalliorakenteiden vesitiiveyttä.

”Päätavoitteemme on peruskorjata Inkeroisten voimalaitoksen vanhat patorakenteet patoturvallisuuden varmistamiseksi. Korjaustöiden ansiosta pian 100 vuotta täyttävän padon ja siihen liittyvien rakenteiden tehokas ja turvallinen käyttö jatkuu taas usean vuosikymmenen ajan”, toteaa Kemijoki Oy:n patoturvallisuuspäällikkö Marko Talvensaari.

Kilpailutimme peruskorjauksen projektinjohtourakan vuonna 2020, ja työn pääurakoitsijaksi valikoitui Louhintahiekka Oy. 

Peruskorjaus toteutetaan alueen ja rakenteiden arvoja kunnioittaen

Aloitimme Inkeroisten voimalaitoksen töiden suunnittelun jo vuonna 2020, jolloin keskityimme patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen.

Vesivoimalaitoksen alue on Museoviraston määrittämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Korjaustöiden suunnittelun aikana on käyty aktiivista vuoropuhelua Museoviraston kanssa.

”Inkeroisten voimalaitoskokonaisuus on Museoviraston suojelema. Toteutamme peruskorjauksen voimalaitosympäristön statusta, arvoja ja erityispiirteitä kunnioittaen. Pato tulee näyttämään peruskorjauksen jälkeen samalta kuin nyt”, kertoo Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Helena Ylihurula.

Peruskorjaus ei vaikuta vuoden 2021 aikana liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Työt saattavat myöhemmin projektin edetessä rajoittaa voimalaitosalueella liikkumista ja kevyen liikenteen väylien käyttöä. Tiedotamme mahdollisista rajoitteista etukäteen. 

Kuva: Inkeroisen voimalaitos yläkanavalta päin kuvattuna

Vuonna 2019 toteutimme Inkeroisten voimalaitoksella valssiluukun peruskorjauksen. Lisätietoa patoluukun ja ympäröivien rakenteiden peruskorjauksesta löytyy täältä.

Lisätietoja

Marko Talvensaari
Patoturvallisuuspäällikkö, Kemijoki Oy
Inkeroisten voimalaitoksen peruskorjauksen projektipäällikkö
Sähköposti marko.talvensaari@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4486

Helena Ylihurula
Aluepäällikkö, Kemijoki Oy
Sähköposti helena.ylihurula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4484


Lue lisää