Inkeroisten voimalaitoksen patoluukun ja ympäröivien rakenteiden peruskorjaus alkaa helmikuussa

Toteutamme Kymijoen varrella sijaitsevan Inkeroisten voimalaitoksen suurimman patoluukun peruskorjauksen 11.2.–31.12.2019. Työmaan aikana kulku vesivoimalaitoksen patosillan yli ei ole yleisölle turvallista ja kulku joudutaan estämään. Peruskorjauksella varmistetaan luukun toiminta ja patoturvallisuus.

Vesivoimalaitoksen padon suurin luukku, valssiluukku, peruskorjataan tänä vuonna. Valssiluukun lisäksi ympäröiviä patorakenteita kunnostetaan ja luukun ohjaus- ja sähköjärjestelmiä uusitaan. Valssiluukun juoksutuskapasiteetti on puolet koko padon luukkujen läpäisykyvystä. Tästä johtuen on laadittu laaja vesienhallintasuunnitelma, jonka avulla arvioidaan erilaisten olosuhteiden vaikutusta korjaustöiden suorittamiseen ja koneistojen käyttöön.

Valssipadon peruskorjausta on valmisteltu viime vuonna padon tasoluukkujen ja rakenteiden kunnostuksella. Alueella on tehty myös tarvittavia tutkimuksia ja sukellustarkastuksia.

”Valssiluukku poikkeaa tavanomaisista segmentti- ja tasoluukuista rakenteensa ja ratkaisujensa osalta, mikä asettaa haasteita muun muassa pielirakenteiden korjaustöihin”, sanoo Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Mauri Tuulaniemi.

Valssiluukun kunnostus on osa patoluukkujen peruskorjausohjelmaa

Inkeroisten voimalaitos on valmistunut vuonna 1922. Koska kyseessä on Museoviraston suojeltavaksi määrittelemä kokonaisuus, on rakennustöissä huomioitu sen vaatimukset

”Patoluukkujen peruskorjausohjelmamme parantaa vesivoimalaitostemme ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta, luotettavuutta sekä patoturvallisuutta”, kertoo Tuulaniemi.

Työt aloitetaan 11. helmikuuta ja koko projekti kestää arviolta vuoden loppuun saakka. Rakennustyömaa vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin, kun kulku patosillan yli ei ole turvallisuussyistä mahdollista.

Lisätietoja:

Mauri Tuulaniemi, projektipäällikkö
mauri.tuulaniemi@kemijoki.fi
puh. 020 703 4480

Helena Ylihurula, aluepäällikkö
helena.ylihurula@kemijoki.fi,
puh. 020 703 4484


Lue lisää