Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus valmistui etuajassa

Kymijoen varrella Kouvolan Anjalankoskella sijaitsevan Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjauksen tavoitteena oli varmistaa syksyllä 100 vuotta täyttäneen vesivoimalaitoksen patoturvallisuus sekä padon ja siihen liittyvien rakenteiden tehokas ja turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Peruskorjaustyöt kohdistuivat voimalaitoksen patorakenteisiin. Kunnostimme esimerkiksi patorakenteiden kiviverhouksia, korjasimme betonipatorakenteita ja paransimme pato- ja kalliorakenteiden vesitiiveyttä.

Museovirasto on suojellut Inkeroisten voimalaitoksen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Toteutimme peruskorjauksen voimalaitoksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen ja nykypäivän vesivoimatekniikka huomioiden. Kävimme Museoviraston kanssa tiivistä vuoropuhelua kohteen rakennusperintöarvon huomioimisesta.

Toukokuussa 2021 alkanut peruskorjaus valmistui etuajassa joulukuussa 2022.

”Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus oli erittäin haastava kokonaisuus. Peruskorjaus sisälsi muun muassa vaativia poraus- ja vesipiikkaustöitä. Työmaan aikana paljastuneet rakenteet ja työmaan läpi kulkeva kevyen liikenteen väylä nostivat hankkeen vaativuustasoa. Yhteistyö eri toimijoiden kesken sujui kuitenkin hienosti”, kertoo vastaava työnjohtaja Jarkko Määttä Louhintahiekka Oy:stä.

Voimalaitosten seutu on suosittu ulkoilualue ja voimalaitospadon kautta kulkee valtakunnallinen pyöräilyreitti. Lisäksi Ankkapurhan alue on kesäisin suosittu vierailukohde. Liikkumista padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla ei jouduttu keskeyttämään, kun peruskorjaustöitä edistettiin kevyen liikenteen ehdoilla.

Näkyvin osa padon peruskorjausta oli kiviverhouksien korjaus

Sata vuotta ilmastoystävällistä vesivoimaa

Vietimme Inkeroisten voimalaitoksella avoimien ovien päivää syyskuussa, jolloin kävijät pääsivät tutustumaan voimalaitoksen tehdassalin lisäksi käynnissä olleeseen patojen peruskorjaukseen. Samaan aikaan Stora Enson Anjalankosken tehtailla vietettiin avoimien ovien päivää tehtaiden 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

”Investoimme määrätietoisesti tuotantovarmuuteen sekä patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen. Vesivoiman pitkäikäisyyttä kuvaa hyvin se, että toteutimme Inkeroisten voimalaitoksessa nyt sen historian ensimmäisen ison patojen peruskorjauksen. Se oli Kemijoki Oy:n suurin yksittäinen hanke vuonna 2022”, toteaa Kemijoki Oy:n padoista ja rakentamisesta vastaava johtaja Marko Talvensaari.

Kemijoki Oy:n Anjalankosken ja Inkeroisten voimalaitokset ovat osa Kymijoen voimalaitosketjua. Inkeroisten voimalaitos tuottaa vuodessa keskimäärin 80 gigawattituntia ilmastoystävällistä energiaa, mikä vastaa noin 11 400 nelihenkisen perheen vuotuista sähkönkulutusta. Tarpeen tullen käytössä on myös 100 vuotta vanha museokone.

Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjauksen yhteistyötahot:

  • Pääurakoitsija Louhintahiekka Oy
  • Rakennuttajakonsultti Welado Oy
  • Kivisaumausurakoitsija UWR Oy
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu ERAT arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu AFRY Oy

Lisätietoja

Marko Talvensaari
Johtaja, padot ja rakentaminen
Kemijoki Oy
Sähköposti marko.talvensaari@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4486

Kari Pehkonen
Patoturvallisuuspäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti kari.pehkonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4450


Lue lisää