Inkeroisten vesivoimalaitoksen peruskorjauksen yhteydessä täytettiin vedenlaisia kuoppia

Olemme vuoden 2019 aikana peruskorjanneet Kymijoen Anjalankoskella sijaitsevaa Inkeroisten voimalaitosta. Lähes 100-vuotta vanhan valssipadon korjaustyöt valmistuvat kuluvan vuoden aikana voimalaitoksen kulttuurihistoriaa kunnioittaen.

Valssiluukun peruskorjauksen ajaksi voimalaitoksen alapuolinen alue tyhjennettiin vedestä, jotta pääsimme käsiksi yleensä veden alla oleviin luukun osiin.

”Meillä oli tiedossa, että patoluukun alapuolella, yleensä veden alla olevassa kalliossa on kuoppia. Patoluukkujen ollessa auki alue on täysin veden alla, mutta luukkujen ollessa kiinni veden pinta laskee ja kalat voivat jäädä loukkuun näihin kuoppiin. Näiden kuoppien mahdollista täyttöä selvitimme viranomaisten kanssa”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Ratkaisuja on pohdittu jo pidemmän aikaa, mutta nyt valssipadon peruskorjauksen yhteydessä oli luonteva paikka selvittää miten asian voisi ratkaista.

Kalliokuoppia vai hiidenkirnuja?

Selvitimme yhteistyössä Kymen maakuntamuseon, Museoviraston sekä Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa mitä kalliokuopille on tehtävissä.

”Kuopat ovat hiidenkirnun kaltaisia onkaloita ja ne ovat maalla sijaitessaan suojeltuja, eikä niille saa tehdä mitään”, kertoo peruskorjauksesta vastaava projektipäällikkö Mauri Tuulaniemi Kemijoki Oy:stä.

”Esiin nousi siis kysymys, saako niitä täyttää ollenkaan? Viranomaiset olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että kuopat voi täyttää, sillä ne ovat veden alla ja joen pohjassa”, Huttula kuvaa.

Ennen työn aloittamista suunnittelijoiden oli vielä päätettävä, miten ja millä materiaalilla kuopat täytetään, jotta täyteaine ei irtoa kuopasta veden virtauksen voimasta. Kuoppien täytön pohjatyöt, kiinnitysraudoitukset, lopullinen valutyö sekä kivien asentaminen kuoppien pinnalle saatiin valmiiksi lokakuun viimeisellä viikolla.

Inkeroisten voimalaitoksen peruskorjauksen vaiheista voit lukea lisää täältä.

Lisätietoja:
Erkki Huttula
Ympäristöpäällikkö, Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431

Mauri Tuulaniemi
Projektipäällikkö, Kemijoki Oy
Sähköposti mauri.tuulaniemi@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4480


Lue lisää