Inkeroisten padon valssiluukun peruskorjaus valmistui aikataulussa

Helmikuussa alkaneen peruskorjauksen viimeistelytyöt on nyt saatu valmiiksi. Aikataulussa valmistuneella valssiluukun peruskorjauksella lähes satavuotias voimalaitos voi jatkaa luotettavaa sähköntuotantoa myös seuraavan sadan vuoden ajan. Työn valmistumista juhlistettiin 4.12. järjestetyssä avoimessa glögitilaisuudessa.

Peruskorjaus oli osa yhtiömme patoluukkujen peruskorjausohjelmaa, jolla pyrimme takaamaan kestävän säätövoiman tuotannon pitkälle tulevaisuuteen. Patoluukkuja korjaamalla parannamme vesivoimalaitosten ympäristöystävällisyyttä, sähköntuotannon luotettavuutta, patoturvallisuutta sekä veden hallintaa.

Kymijoen Inkeroisilla peruskorjattiin historiallisen voimalaitoksen valssiluukku, joka on laitoksen suurin patoluukku. Peruskorjauksen eri vaiheisiin kuului lisäksi padon metalliosien vahvistaminen, korjaus ja uusiminen sekä patoluukkua liikuttelevien hammaskiskojen suoristaminen. Samalla korjattiin myös muita patoluukun ohjaus- ja sähköjärjestelmiä. Peruskorjaustyö on nyt valmistunut.

”Padon alle johtava työmaatie on purettu, patoluukku on testattu ja se on nyt käyttökunnossa. Loppusiivous valmistui marraskuun loppuun mennessä”, kertoo peruskorjauksesta vastaava projektipäällikkö Mauri Tuulaniemi Kemijoki Oy:stä.

Haasteellinen työ valmiiksi aikataulussa

Voimalaitoksen iän takia työ oli haasteellinen. Valssipadosta ei ollut olemassa ajantasaisia ja kattavia piirustuksia, ja peruskorjauksen yhteydessä löytyikin esimerkiksi rakenteita, joita ei vanhoissa suunnitelmissa ollut nähtävissä. Rakenteita on nyt töiden yhteydessä tarkasti dokumentoitu tulevia korjaustöitä silmällä pitäen.

Toinen suuri yllätys oli tieto, että patoluukun alla sijaitsevat ja täytettäväksi kaavaillut kuopat olivatkin vedenalaisia hiidenkirnuja. Museovirasto ja paikallisviranomaiset olivat kuitenkin yksimielisiä että kuopat voitaisiin täyttää, jotta kalat eivät jäisi niihin enää satimeen, ja täyttötyö saatiin lopulta valmiiksi lokakuun aikana.

”Kaikkien Inkeroisten haasteiden jälkeen täytyy myöntää, että hanke sujui hyvin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaiken piti olla valmista ennen joulua, ja aikataulussa mentiin”, Tuulaniemi sanoo.

Työn suunnittelussa pidettiin lisäksi huolta siitä, että voimalaitosalue voidaan palauttaa aiempaan tilaansa ilman vaikutusta ympäröivään luontoon tai joen virkistyskäyttöön. Padon yli kulkeva suosittu kevyen liikenteen väylä, joka jouduttiin peruskorjaustöiden ajaksi sulkemaan turvallisuussyistä, on nyt myös avattu uudelleen.

Paikalliset tyytyväisiä peruskorjauksen valmistumisesta

Patosillan uudelleenavautumista ja peruskorjaustyön valmistumista juhlistettiin 4.12. järjestetyssä, kaikille avoimessa glögitilaisuudessa. Tilaisuudessa paikalliset kiittelivät, että pääsevät jälleen kulkemaan sillalla, joka on osa monen ulkoilureittiä ja työmatkaa.

Tilaisuudessa tarjotut piparit, joulutortut ja glögi hankittiin paikallisesta Nuorisokeskus Anjalasta. Tarjoilujen lisäksi paikallaolijoille jaettiin myös heijastimia.

”Paikalle saapui lähes 100 kävijää, mikä on oikein hyvä määrä. On meille aina mukavaa tavata paikallisia sidosryhmiä tällaisissa tapahtumissa ja päästä kertomaan vesivoimasta ja toiminnastamme”, kertoo aluepäällikkö Helena Ylihurula Kemijoki Oy:stä.

Lisätietoja:

Mauri Tuulaniemi, projektipäällikkö
mauri.tuulaniemi@kemijoki.fi
puh. 020 703 4480

Helena Ylihurula, aluepäällikkö
helena.ylihurula@kemijoki.fi
puh. 020 703 4484


Lue lisää