Ideoiden ja ajatusten vaihtoa Taivalkosken padon ohitusratkaisusta

Olemme käyneet Taivalkosken voimalaitoksella kesän ja syksyn aikana keskusteluja jokivarren asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Samalla olemme esitelleet eri tahoja edustaville ryhmille Kalasydämen ja Smolttisydämen toimintaa sekä suunnitelmia kalauoman rakentamisesta ja keränneet niistä näkemyksiä ja mielipiteitä.

”Haluamme tutustua huolellisesti esimerkiksi Taivalkosken voimalaitosalueen naapureiden sekä Kemijoen osakaskuntien näkemyksiin kalakantojen elvyttämisestä ja Taivalkosken padon ohitusratkaisusta. Selkeä tavoitteemme on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Tavoitteen saavuttaminen vaatii onnistuakseen kaikkien toimijoiden, osapuolten ja sidosryhmien hyvää yhteistyötä ja hyväksyntää”, Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä sanoo.

Muurolan-Jaatilan osakaskunnan hoitokunta kävi tutustumiskäynnillä Taivalkosken voimalaitoksella heinäkuussa. Puheenjohtaja Ari Ruotsalainen kuvaa vierailua antoisaksi ja silmiä avaavaksi. Erityistä kiitosta saa osakaskunnan osallistaminen ennakkosuunnitteluun osakaskunnan tehtävää ja toimintaa koskevassa asiassa.

”Uskoni kalauoman toimivuuteen Taivalkoskella vahvistui vierailun myötä. Kalasydän on hyvä ratkaisu sikäli, että se on liikuteltava ja valikoiva sen suhteen, mitä kalalajeja padon yli siirretään. Kalasydän sopii kohteisiin, joihin ei voida rakentaa uomaa. Oli ratkaisu mikä hyvänsä, alasmenoreitin on oltava kalalle yhtä houkutteleva kuin ylösmenoreitin”, Ari Ruotsalainen toteaa.

Muurolan-Jaatilan osakaskunnan puheenjohtaja muistuttaa kokonaiskuvan merkityksestä.

”Tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Vaelluskalakantojen elvytyksessä pitää lähteä liikkeelle mereltä. Taivalkosken ja sen yläpuolisten patojen ohitusratkaisuilla on merkitystä, kun kala nousee ensin mereltä jokeen, ohittaa Isohaaran voimalaitoksen ja välttää vielä matkalla kalastajat”, Ari Ruotsalainen jatkaa.

Osakaskunnan hoitokunnan varapuheenjohtaja Olli Tiuraniemen mielestä tutustumiskäynti avasi ja konkretisoi Kemijoki Oy:n suunnitelmia vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

”Vierailu vahvisti ajatusta siitä, että monenlaisia toimenpiteitä, kuten ohitusuomia, kalasydämiä ja smolttisydämiä sekä istutuksia ja vanhojen kutupaikkojen kunnostuksia, tarvitaan. Ensiapuna Rovaniemen alapuolisiin voimalaitoksiin pitäisi saada Kalasydämiä ja alasvaelluksen turvaavia laitteita mahdollisimman pikaisesti. Hoitokunnalle esitelty luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuva suunnitelma Taivalkosken kalauomasta vaikutti ympäristön ja maiseman näkökulmista mielenkiintoiselta ratkaisulta, joka toteutuessaan voisi kiinnostaa myös matkailijoita”, Olli Tiuraniemi sanoo.

”Tutustumiskäynnin perusteella sain käsityksen, että yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja ei ole, mutta ne eivät kuitenkaan ole ylivoimaisia. Nyt olisi kaikkien osapuolten puhallettava yhteen hiileen, istuttava saman pöydän ääreen ja mietittävä yhdessä, miten asiassa päästään nopeasti eteenpäin”, Olli Tiuraniemi jatkaa.

Rovaniemen osakaskunta vieraili Taivalkosken voimalaitoksella elokuussa. Hallituksen jäsenen Timo Kenttälän mukaan osakaskunta sai vierailulla uutta tietoa ja perusteellisen esittelyn.

”Olen koko ikäni toivonut, että vaelluskala saataisiin liikkumaan vähintään Ounasjoelle asti. Uoman rakentaminen on hyvä ajatus. Kalasydämestä on kerättävä pidempään kokemuksia, jotta voidaan sanoa, onko se tulevaisuuden laite. Samanlainen Kalasydän tarvittaisiin myös Isohaaraan, jotta Taivalkosken altaaseen tulisi enemmän kalaa. Yhteistoimintaa tarvittaisiin enemmän”, Timo Kenttälä esittää.

Kaksi toisiaan tukevaa vaihtoehtoa: Kalasydän ja kalauoma

Kerroimme vuoden 2019 alussa, että suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Otimme samana vuonna Taivalkosken voimalaitoksella käyttöön hydraulisen Kalasydän-kalatien, joka on osoittautunut toimintavarmaksi ja tulokset rohkaiseviksi. Olemme jatkaneet Kalasydämen käyttöä ja laitteen parhaan mahdollisen potentiaalin kartoitusta nyt kolmena kesänä. Testasimme tänä vuonna Taivalkoskella myös Smolttisydäntä, jonka avulla merelle vaeltavat poikaset ohjataan kulkemaan padon ohi. 

Valmistelemme parhaillaan Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemusta. Kalauoman suunnittelun tärkein kriteeri oli kalojen käyttäytyminen eli se, miten vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan Taivalkosken padon yli. Esisuunnitteluvaiheessa tehdyn toteutettavuusselvityksen perusteella toteutuskelpoisin vaihtoehto on alakanavan itärannalle sijoittuva luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuva kalauoma, jonka kokonaispituus on lähes 700 metriä, keskimääräinen leveys kolme metriä ja keskikaltevuus kaksi prosenttia. Houkutusvirta-altaan tilavuus on lähes 6 000 kuutiometriä.

Kalauoman luvitus ja rakentaminen vie useita vuosia. Kalauoma tarvitsee esimerkiksi vesitalousluvan. Teemme päätöksen kalauoman rakentamisesta, kun mahdollinen lupa on myönnetty ja kun lupa on lainvoimainen.

Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Ismo Heikkilä
Johtaja, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää