Hyvä elämä kylissä -designkilpailu kansainvälisen viestintä- ja sidosryhmäkilpailun finaalissa

Arctic Design Week:in ja Kemijoki Oy:n Hyvä elämä kylissä -designkilpailu ylsi kansainvälisen brändi-, viestintä- ja sidosryhmätyökilpailu EMEA SABRE Awardsin shortlistille sarjassa Community Relations.

Nousu toukokuussa pidettävään loppukilpailuun valtavasta ehdokasjoukosta on upea tunnustus Kemijokivarren kylille, arktiselle muotoilulle ja design-kilpailun opiskelijatiimeille. Kemijoki Oy oli kilpailun vastuullinen ja taloudellinen mahdollistaja. Kilpailun konseptista, järjestelyistä ja koordinoinnista vastasi Tahkokallio Design+. Hill+Knowlton toimi yhdistävänä ideavoimana sekä huolehti kilpailun kansainvälisestä näkyvyydestä.

Design-kilpailussa kehitettiin Kemijoen jokivarren kyläyhteisöjä yhdessä asukkaiden kanssa. Erityisesti haluttiin löytää uusia ideoita ikäihmisten hyvän elämän mahdollistamiseksi Lapissa ja laajemminkin arktisella alueella. Lopputulokset on tehty avoimen suunnittelun periaatteella ja ovat siten kaikkien käytettävissä.

Lue lisää kilpailusta:

Kätketty aarre -konsepti ja Auttin kylä voittajaksi Arctic Design Weekin kisassa

Hyvä elämä kylissä -kisan työt esittelyssä


Lue lisää