Hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja vahvisti Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämät luvat, jotka koskevat Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen (2158 m2) rakentamista.

Sen sijaan hallinto-oikeus palautti tulvaluukkuaseman yhteyteen tulevaan rakennukseen (106 m2) liittyvän poikkeamisluvan Rovaniemen kaupungille uudelleen käsiteltäväksi. Tähän rakennukseen on suunniteltu sijoitettavan tulvaluukkujen tarvitsemat ohjaus- ja valvontalaitteet. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

”Olemme tyytyväisiä, että hallinto-oikeus vahvisti päätöksellään koneaseman rakennusluvan. Valitettavaa on, että luukkuaseman yhteyteen tulevan teknisen tilan lupa-asia palautettiin rakennuslupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi toimivaltaan liittyvän tulkinnan takia. Jatkamme edelleen hankkeen valmistelua, jonka tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätöksen arvioinnille”, toteaa Sierilä-hankkeen projektijohtaja Timo Torvinen.

Rakennuslupaan liittyneen pitkittyneen lupaprosessin takia Kemijoki Oy on päättänyt jo aiemmin hakea Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta määräajan pidennystä rakennustöiden aloittamiselle. Määräajalle on haettu kolmen vuoden jatkoaikaa. Asiasta lisää täällä.

Taustaa

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen ja se sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toukokuussa 2017. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi rakennusluvat, joiden osalta nyt saatiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset.

Siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään sähköjärjestelmään edellyttää lisää joustavaa sähköntuotantoa, joka kykenee tuottamaan sähköä silloin kun ei paista tai tuule. Vesivoima on paras tapa tarvittavan jouston tuottamiseen. Sierilä mahdollistaa koko Kemijoen pääuoman laitosten tehokkaan vesivoiman tuotannon ja sitä kautta lisää joustavaa sähköntuotantoa.

Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista sähköä. Sierilän tuottamalla sähköllä katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se olisi teholtaan Suomen 23. suurin vesivoimalaitos.

Sierilän hankkeen kotimaisuusaste on suuri, arviolta 70–80 %. Hankkeella on lisäksi merkittävät paikalliset ja alueelliset työllisyysvaikutukset. Hanke hyödyttää aluetaloutta myös mm. kiinteistöverotulolla, joka on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Timo Torvinen
Varatoimitusjohtaja, Sierilä-hankkeen projektijohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti timo.torvinen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4411


Lue lisää