Hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa hankkeen toteuttamisen. Kone- ja luukkuasemalle tarvitaan lisäksi erillinen Rovaniemen kaupungin rakennuslupa.

”Tutustumme seuraavaksi päätöksen perusteisiin ja yksityiskohtiin tarkasti. Tämän jälkeen teemme päätöksen jatkotoimenpiteistä”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen valmistelua. Koneaseman ja luukkuaseman rakentaminen eivät ajoitu hankkeen alkuvaiheen töihin.


Lue lisää