Esimerkki vapaaehtoisesta vaelluskalatyöstämme: Kemijoen Taivalkosken padon ohitusratkaisu

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen sekä etsiä parhaita ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Kerroimme vuoden 2019 alkajaisiksi, että suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Keminmaassa Isohaaran voimalaitoksen ylävirran puolella sijaitseva Taivalkosken voimalaitos on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista. Toisin kuin Isohaaran altaaseen Taivalkosken altaaseen laskee useita sivujokia, joissa on potentiaalia meritaimenen ja mahdollisesti myös lohen lisääntymiseen.

Keräsimme tammikuun ajan mielipiteitä Taivalkosken ohitusratkaisun toteutustavasta. Ota kantaa -kartoituksemme vaihtoehtoina olivat kalaporras, Kalasydän ja kalauoma. Reilut 1 700 ihmistä kertoi mielipiteensä: 65 % äänistä meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle.

Kalasydämellä ripeästi ja menestyksekkäästi liikkeelle

Taivalkosken vaelluskalaratkaisun toteutus tuli ajankohtaiseksi, kun tiedot Isohaaran kalatiestä ja koekalastukset osoittivat, että Isohaaran padon yli nousee kalateiden kautta aikaisempaa enemmän lohta ja meritaimenta. Koska kalauoman suunnittelu, luvitus ja rakentaminen vie useita vuosia, ja halusimme päästä ripeästi liikkeelle, jatkoimme käyttökokeita kesällä Taivalkoskella rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää hydraulista järjestelmää.

Keräsimme kesän ajan kokemuksia Kalasydän-järjestelmän potentiaalista ja vaelluskalojen siirrosta putkistoa pitkin padon yli. Laitteisto osoittautui pilotin perusteella lupaavaksi vaelluskalaratkaisuksi Taivalkoskelle: Kalasydämessä kävi yli 300 lohikalaa ja kalat olivat hyvässä kunnossa. Kalasydäntä pitkin siirtyneiden kalojen kunnon tarkasti Luonnonvarakeskus.

Kalasydän Oy on arvioinut, että Taivalkosken padon alapuolisista kutukypsistä lohikaloista yli 60 prosenttia ui Kalasydän-järjestelmään laitteiston käyttöaikana 3.8.–30.9.2019. Kalasydämen käyttö jatkuu Taivalkoskella ensi kesänä.

Kalauoma suunnittelupöydällä

Lupauksemme mukaisesti selvitämme Ota kantaa -kartoituksen suosituimman vaihtoehdon eli kalauoman toteutettavuutta ja vaihtoehtoisia toteutustapoja. Tärkein kriteeri kalauoman suunnittelulle on kalan käyttäytyminen eli se, miten vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan Taivalkosken padon yli.

Sweco Oy teki kesän ja syksyn aikana Taivalkosken padon kiertävän kalauoman toteutettavuusselvitystä, joka alkoi vaihtoehtojen tarkastelulla. Taivalkosken alueelle hahmoteltiin lähes kymmenen vaihtoehtoista kalauoman toteutustapaa, jotka käytiin läpi kalauomalle asetettujen tavoitteiden ja teknisen toteutettavuuden näkökulmista.

Vaellusesteen kiertävä kalauoma rakennetaan maastonmuotoja ja korkeussuhteita noudattaen. Toteutuskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui alakanavan itärannalle sijoittuva kalauoma, jonka kokonaispituus on lähes 700 metriä, keskimääräinen leveys kolme metriä ja keskikaltevuus kaksi prosenttia. Houkutusvirta-altaan tilavuus on tässä vaihtoehdossa lähes 6 000 kuutiometriä.

Kemijoki Oy työstää seuraavaksi yksityiskohtaisen teknisen suunnitelman Taivalkosken padon ohittavasta kalauomasta. Päätös kalauoman rakentamisesta tehdään suunnittelun edetessä tarkentuvan tiedon pohjalta.

Elinympäristökunnostukset sekä mäti- ja pienpoikasistutukset vahvistavat vaelluskalakantoja

Vaelluskalakantojen edistämiseksi tarvitaan patojen ohitusmahdollisuuden lisäksi myös esimerkiksi lisääntymiseen sopivia alueita. Olemme mukana suunnittelemassa ja kunnostamassa kutualueita Interreg Pohjoinen -ohjelman tukemassa, Norrbottenin läänin sekä Lapin ELY-keskuksen, Luken ja Metsähallituksen koordinoimassa hankkeessa. Lisäksi osallistumme Kalasydän Oy:n Runkausjoen kunnostamishankkeeseen.

Istutimme keväällä 2019 yhteensä noin 330 litraa merilohen ja meritaimenen mätiä sekä yli 100 000 pienpoikasta reiluun 40 paikkaan Kemi-Ounasjoen vesistössä ja sen sivujoissa. Osa mädistä istutettiin kotimaisissa biohajoavissa mätirasioissa ja osa suoraan sorapohjalle. Selvitämme seurannan avulla, kumpi istutustapa on tuloksellisempi ja ovatko pienpoikasistutukset mäti-istutuksia kustannustehokkaampi tapa elvyttää vaelluskalakantoja.

Istutukset ovat osa Kemijoki Oy:n vapaaehtoisia toimia vaelluskalakantojen palauttamiseksi. Istutusten volyymi kasvaa joka vuosi, kuten myös kokemus ja tutkittu tieto erilaisten toimintatapojen tuloksellisuudesta.

Kerromme Taivalkosken seuraavista vaiheista lisää kevään 2020 aikana. Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula
Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431


Lue lisää