Elinympäristökunnostukset keskeinen osa Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisua

Toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Kesällä 2019 Taivalkoskella on käytössä Kalasydän-järjestelmä ja Sweco työstää padon kiertävän kalauoman toteutettavuusselvitystä. Padon ohitusratkaisujen lisäksi vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesistöihin vaatii useita jokikohtaisesti harkittuja ja oikeassa järjestyksessä toteutettuja toimenpiteitä.

”Vaelluskalakantojen palauttaminen ja vahvistaminen edellyttää elinympäristökunnostuksien mahdollistamaa poikastuotantoalueille leimaantuvaa kalakantaa. Haluamme suunnata vaelluskalatyön voimavaroja luonnonlisääntymistä nopeasti lisääviin toimenpiteisiin. Parhaat tulokset saadaan yhdessä tekemällä ja vapaaehtoisesti vaiheittain edeten”, toteaa Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Osallistumme vaelluskalojen lisääntymiseen sopivien alueiden suunnitteluun ja kunnostamiseen Interreg Pohjoinen -ohjelman hankkeessa. Interreg Pohjoinen on rajat ylittävää yhteistyötä tukeva EU-ohjelma, joka tavoittelee kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistamista valtakunnalliset rajat ylittävää yhteistyötä tukemalla.

”Teemme Ala-Kemijoen ja sen sivujokien vaellusesteiden kartoitusta ja elinympäristökunnostusten suunnittelua osana Ruotsin Norrbottenin läänin sekä Lapin ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen koordinoimaa hanketta. Hanke sisältää myös pilottialueiden kunnostuksia”, Erkki Huttula avaa.

Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen yhteishankkeen kokonaisbudjetti on yli 3 miljoonaa euroa. Kolmevuotinen hanke käynnistyy elokuussa 2019.

Olemme mukana Runkausjoen kunnostamisessa

Aloitamme myös Taivalkosken voimalaitosaltaaseen laskevan Runkausjoen elinympäristökunnostukset yhdessä rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kanssa. Vaelluskalojen kudun onnistumista ja luontaisen elinkierron palauttamista Runkausjoella edistävät elinympäristökunnostukset vaativat pitkäjänteistä työtä.

”Kalasydän Oy on tehnyt Runkausjoelle alustavan kunnostussuunnitelman. Nyt selvitämme toimenpiteiden toteutuksen aikatauluja ja resursseja. Toivottavasti pääsemme tänä kesänä hyvään alkuun kutusoraikkojen ja pienpoikaskivikkojen rakentamisessa”, sanoo Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä.

Runkausjoen kunnostustoimenpiteet jatkuvat todennäköisesti ensi vuonna.

Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Ympäristöpäällikkö Erkki Huttula
Kemijoki Oy
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4431


Lue lisää